ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งจำนวนวันที่ลงประกาศ

วิศวกรโยธา

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. สาขาโยธา
 • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 0 – 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขา: โยธา / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย-หญิง
 • ประสบการณ์: 0 - 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • คณะ: พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

ความรับผิดชอบ

 • จัดทำหลักสูตรผึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานวิทยากร
 • ดูแลการจัดฝึกอบรม
 • ประเมินผลการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในสายงานตรวจภายใน
 • รู้ระบบควบคุม และระบบมาตรฐานตรวจสอบภายในและการใช้ Audit Program จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 0 – 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • คณะ: สาขาบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)

เทคนิเชียน

-
16 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติ


 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้
 • สามารถทำงานได้ทั้งใน กทม. และ ตจว.

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • งานประจำ
 • เพดชาย/หญิง
 • ประสบการณ์: 0 – 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): สามารถต่อรองได้
 • การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ สูงกว่า
 • คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขา: โยธา
 • สถานที่: กทม. (ห้วยขวาง)