วัตถุประสงค์และกิจกรรม

วัตถุประสงค์

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

มีวัตถุประสงค์หลัก

 • มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 • จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

 • สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กิจกรรม

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นจำเป็นต้องอาศัย พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง และงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้บริษัทฯ มีพนักงานและคนงานรวมถึงวิศวกรที่มีทักษะ และประสบการณ์ กว่า 25,000 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง


การประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทฯ แบ่งเป็นสายงานได้ดังนี้

 • งานก่อสร้างท่าอากาศยาน
 • งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม
 • งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์
 • งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน
 • งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน
 • งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง
 • งานด้านระบบขนส่งมวลชน
 • งานด้านโครงสร้างเหล็ก
 • งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม

บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร

โดยจัดตั้งสายงานขึ้นมาสนับสนุนการก่อสร้าง ของบริษัท อาทิ

 • โครงสร้างเหล็ก และงานไฟฟ้า
 • การหล่อชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จชนิดอัดแรง
 • งานตัดและขัดหินแกรนิตและหินอ่อน
 • การผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้ว
 • การก่อสร้างโรงงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมหลายบริษัท

เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ภายใต้ชื่ออิตาเลียนไทยกรุ๊ป อาทิ :

 • บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอาท์ส

  ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายประแจสับรางรถไฟ

 • บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล

  ประกอบธุรกิจผลิตสายส่งและสายเคเบิ้ลสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม

 • บจก. อิตัลไทย เทรวี่

  ประกอบธุรกิจ ให้บริการงานเสาเข็มและฐานราก

 • บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ

  ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ

 • บจก. สยามแปซิฟิค อิเลคทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล

  ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายลวดอาบน้ำยา ลวดพันมอเตอร์และ สายเคเบิ้ล

 • บจก. สยามสติลซินดิเกต

  ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง

 • บมจ. ทีทีซีแอล

  ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง


นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเครื่องมือและเครื่องจักรที่หลากหลายสำหรับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือยกของหนัก เรือตอกเข็ม สำหรับงานก่อสร้างทางทะเล ไปจนถึงเครื่องมือยกชิ้นส่วนก่อสร้าง ปั้นจั่นยกของสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ตลอดจนเครื่องมือเฉพาะงานอื่น ๆ อีกหลายประเภท ซึ่งเครื่องมือและเครื่องจักรส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

บริษัทฯ ยังได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ และบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 60 ปี มีผลงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จกว่า 2,000 กว่าโครงการ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทยฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่น