คณะกรรมการบริษัท

 • ดร.ไกรศร จิตธรธรรม

  ประธานกรรมการ

 • ดร.ไกรศร จิตธรธรรม

  ประธานกรรมการ

 • นายเปรมชัย กรรณสูต

  กรรมการ

 • นางนิจพร จรณะจิตต์

  กรรมการ

 • นายเปรมชัย กรรณสูต

  กรรมการ

 • นางนิจพร จรณะจิตต์

  กรรมการ

 • นายไผท ชาครบัณฑิต

  กรรมการ

 • นายธวัชชัย สุทธิประภา

  กรรมการ

 • นายปีติ กรรณสูต

  กรรมการ

 • นายธรณิศ กรรณสูต

  กรรมการ

 • นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ

  กรรมการอิสระ

 • นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

  กรรมการอิสระ