ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพให้ชุมชนเขตห้วยขวาง

09 มิถุนายน 2563

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดให้ชุมชนเขตห้วยขวางผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) โดยมีคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร,คุณนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส, คุณปราชญา กรรณสูต EVP, คุณธรณิศ กรรณสูต EVP, คุณวิรัช ก้องมณีรัตน์ EVP


 • ธพส. ลงนามสัญญาจ้าง ITD ก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ ธนพิพัฒน์ โดย

 • ไอทีดี + วสท. และ EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) ร่วมส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 10 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบกเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและอื่นๆ

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศว

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบจำนวน 5 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร รองประธานบริหาร และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกฯ,

 • ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดส่งตู้ความดันลบ ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ส่งรถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลจำนวน 16 คน เพื่อมารับตู้ความดันลบ LOT# 1 จำนวน 44 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด นำไปใช้ในภารกิจต่อไป
  2

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร) โดยมีท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลั

 • ไอทีดี และ วสท.ส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 132 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบก

  พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบตู้ความดันลบจำนวน 132 ชุดจาก บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นายสุเมธ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ มอบตู้ความดันลบ ให้กับกองกำกับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.), นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย ผอ. ศูนย์วิ

 • พิธีส่งมอบตู้ความดันลบ ( Negative Pressure Cabinet) เพื่อสนันสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

  นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) , รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษา วสท., นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ส่งมอบตู้ความดันลบ ((Negative Pressure Cabinet) แก่สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำการผลิตและสร้างตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 100 ชุด เป็นตู้ขนาดเล็ก 1.

 • พิธีส่งมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียอาคเนย์

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร รับมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D จาก ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเมโทรแมชชีนเ

 • พิธีเปิด Building Service Center (BSC) J.2475 ณ ศูนย์อุตสาหกรรม วิหารแดง จ.สระบุรี

  ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อยกระดับให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและโครงการก่อสร้างทุกขนาดแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 

 • J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น

  หน่วยงาน J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น
  โดยทางหน่วยงานได้จัดรถน้ำพร้อมกับพนักงานเข้าร่วมกิจ

 • ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop)

  ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop) ณ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19) ระยะทางขุดเจาะ 3,340 เมตร เริ่มขุดเจาะเม

 • บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน จาก บ.ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ (ไทยแ

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากสภาวิศวกร