ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาในนาม โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร

11 กันยายน 2564

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาในนาม "กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอ็นดับเบิลยูอาร์“หรือ “ITD-NWR Joint Venture“โดยนายถนอมศักดิ์ เกียรติธนะบำรุง รองประธานบริหารอาวุโส กลุ่มงานอุโมงค์และงานใต้ดิน กับ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพม


 • การเข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้าง และได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินงานได้


  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ได้รับดำเนินการเข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างรายละเอียดในการประเมินมี 3 หัวข้อหลักๆ ที่สำคัญได้แก่
  1) ด้านการสาธารณสุข (ผลตรวจการควบคุมโรค)

 • การตรวจคัดกรองเชิงรุก

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก
      หน่วยงาน J.675 ศูนย์ประตูน้ำพระอินทร์ และ หน่วยงาน J.200 คลังพัสดุกลาง (Central Store) พนักงานทั้ง

 • มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการคัดกรองกลุ่มคนงานและพนักงานภายในแคมป์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  Isolate Camp (กลุ่มที่ติดเชื้อ)
  Q

 • พิธีกดปุ่มระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ได้ฤกษ์ดีทำพิธีกดปุ่มระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ทะ

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-AGM)

 • พิธีลงนามในสัญญาการก่อสร้างพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค

  นายศักดิ์สยาาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร

 • พิธีทดลองเดินรถเสมือนจริง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และ ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 124 ปี โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารให้การต้อนรับ
  ในส่วนของบริษ

 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  โดย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และ CFO พร้อมคณะคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิท

 • ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส, นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวา

 • ไอทีดีร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับท่าอากาศยานไทยโครงการงานปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนว

 • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน Mumbai Metro

  บริษัท ITD Cementation India Limited (ITD Cem) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ITD ในประเทศอินเดีย ผู้ดำเนินการก่อสร้าง” โครงการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน Mumbai Metro Line3–UGC04 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดี

 • พิธีเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีทอง ระยะที่ 1

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) พร้อมทั้งทดลองโดยสารขบวนรถไฟฟ้าจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานี

 • เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,นายศ

 • ไอทีดีร่วมลงนามในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญา การก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธา

 • พิธีลงนามในสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือในโครงการจ้างปรับถมที่ดิน

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) และนายมงคล สุวคันธ์ รองประธานบริหาร (SVP) กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ได้ลงนามในสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือในโครงการจ้าง

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ในฐานะผู้ให้การสนั

 • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 3 ระบบ จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  1) ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
  2) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต

 • พิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ North-South Commuter Railway Extension (NSCR-EX) Project Contract Package N-03

  Department of Transportation แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการ North-South Commuter Railway Project ในส่วนเหนือจากเมือง Malolos ถึงสนามบิน Clark กั

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศ และสถานีคลองลึก ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ กิจการร่วมค้า ITD – LSE Consortium (ไอ ที ดี แอล เอส อี คอนซอร์เตียม) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุเมธ สุร

 • พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับกับกรมทางหลวง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฏร

 • พิธีลงนามในสัญญางานจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

  โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส เป็นตัวแทนผู้ลงนาม กับกรมชลประทาน โดยนายประพิศ จันทร์ม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพให้ชุมชนเขตห้วยขวาง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดให้ชุมชนเขตห้วยขวางผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) โดยมีคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร,คุณนิจพร จรณะจิตต์

 • ธพส. ลงนามสัญญาจ้าง ITD ก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ ธนพิพัฒน์ โดย

 • ไอทีดี + วสท. และ EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) ร่วมส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 10 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบกเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและอื่นๆ

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศว

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบจำนวน 5 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร รองประธานบริหาร และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกฯ,

 • ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดส่งตู้ความดันลบ ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ส่งรถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลจำนวน 16 คน เพื่อมารับตู้ความดันลบ LOT# 1 จำนวน 44 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด นำไปใช้ในภารกิจต่อไป
  2

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร) โดยมีท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลั

 • ไอทีดี และ วสท.ส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 132 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบก

  พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบตู้ความดันลบจำนวน 132 ชุดจาก บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นายสุเมธ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ มอบตู้ความดันลบ ให้กับกองกำกับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.), นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย ผอ. ศูนย์วิ

 • พิธีส่งมอบตู้ความดันลบ ( Negative Pressure Cabinet) เพื่อสนันสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

  นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) , รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษา วสท., นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ส่งมอบตู้ความดันลบ ((Negative Pressure Cabinet) แก่สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำการผลิตและสร้างตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 100 ชุด เป็นตู้ขนาดเล็ก 1.

 • พิธีส่งมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียอาคเนย์

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร รับมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D จาก ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเมโทรแมชชีนเ

 • พิธีเปิด Building Service Center (BSC) J.2475 ณ ศูนย์อุตสาหกรรม วิหารแดง จ.สระบุรี

  ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อยกระดับให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและโครงการก่อสร้างทุกขนาดแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 

 • J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น

  หน่วยงาน J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น
  โดยทางหน่วยงานได้จัดรถน้ำพร้อมกับพนักงานเข้าร่วมกิจ

 • ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop)

  ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop) ณ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19) ระยะทางขุดเจาะ 3,340 เมตร เริ่มขุดเจาะเม

 • บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน จาก บ.ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ (ไทยแ

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากสภาวิศวกร