ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 4/2562

17 กันยายน 2562

ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 4/2562 ให้กับพนักงานรายเดือนที่เข้างานใหม่ (วิศวกรและเจ้าหน้าที่) จำนวน 56 คน
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน การดำเนินงานของสายงานธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงขอบข่ายการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญขององค์กร


 • ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานวิศวกรใหม่ ITD Training Academy รุ่น 9

  ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานวิศวกรใหม่ ITD Training Academy รุ่น 9
  ยังพื้นที่โซนจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ประกอบด้วย
  1. หน่วยงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทนเครื่องที่ 1 และ2 (J.2

 • ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

  ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  ให้กับ จป.วิชาชีพและ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ จำนวน 56 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข

 • ไอทีดี ร่วมสนับสนุน “โครงการกายอุปกรณ์”

  บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมสนับสนุน “โครงการกายอุปกรณ์” ให้กับมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม
  ให้คนพิการที่ยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเพื่อจัดหาอุปกรณ์

 • พิธีเปิด"หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่ รุ่น 9"

  พิธีเปิด"หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่ รุ่น 9" ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นพิเศษที่มีการปรับเนื้อหาใหม่ และรับเฉพาะวิศวกรสายโยธา เข้ามาร่วมหลักสูตร
  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 4 กันยายน จนถึงจบหลักสูตร 4

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย

  คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 25 ท่าน มาเยี่ยมชม โรงงานหล่อหมอนคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง (Concrete Sleeper)
  โรงงานผลิตประแจทางหลีกรถไฟ (ATO-ASIA TURNO

 • ไอทีดี ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางยกระดับหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

  บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางยกระดับหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ
  (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเที

 • ไอทีดี "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง"

  บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ได้ร่วมกับอำเภอมวกเหล็ก เทศบาลมวกเหล็ก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำกิจกรรม
  "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายเ

 • พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต จำนวน 1 สถานี
  จากสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9)– สถานีหมอชิต (N8)ณ บริเวณสถานีห้

 • พิธีมอบวุฒิบัตร วิศวกรใหม่ ITD Training Academy รุ่นที่ 8