ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว

30 ธันวาคม 2564

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์ โดย นายธรณิศ  กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ นายพลพัฒ กรรณสูต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) กับนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห


 • พิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร ร่วมลงนามในสัญญาจ้างงานออกแบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (EPC Contract) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพ

 • ทดสอบการเดินรถไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุด พร้อมเตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

  ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) ได้ทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายแรกของบังกลาเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุด เส้นทางจาก Diabari ในย่าน Uttara ไปถึง Agargao

 • โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ภูเก็ต 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500kV และอาคาร 500KV GIS Building  (PK3 )ภูเก็ต 3  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เริ่มก่อสร้างเดือน

 • โครงการเทอร์มินอล 21 พระราม 3

  เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด) โครงการตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ด้านหลังโครงการติดแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า คสล.สูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ได้งานก่อสร้าง วัน แบงค็อก ต่อเนื่อง

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทผู้รับเหมาชั้นนำระดับประเทศ ที่ “วัน แบงค็อก” (One Bangkok)  ประกาศแต่งตั้งเพื่อพัฒนางานก่อสร้างอาคารต่างๆ ในเฟสแรกของโครงการ วัน แ

 • โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 จ.สมุทรสาคร

  ปัจจุบันหน่วยงานมีผลงานรวมสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 70.60 % ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 4.58%
  โดยแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี้
  1) งานฐานราก ผลงานสะสม 91.54%
  2) งานเสาตอม่อ (Pier) ผล

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้รับมอบโล่จากการสนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส เข้ารับโล่จาก พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแ

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2435 โครงการก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำทะเลและระบายน้ำลงสู่ทะเลของโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ จังหวัดระยอง

  ลักษณะงานก่อสร้างเป็นงานหล่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1,700 ท่อ เพื่อใช้ติดตั้งสร้างอุโมงค์จำนวน 4 อุโมงค์ และก่อสร้างเจาะอุโมงค์และติดตั้งท่อคอนกรีตด้วยวิธี Pipe Jacking ขนาดเส้นผ่านศูนบ์กลาง 4 เม

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2419 โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ (PTTLNG Nong Faab, LNG Receiving Terminal Project) ผลงานสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้

  1) งานท่าเรือ Jetty Berth#1 Work Progress 96,72%
  2) งานกำแพงกันดิน Retaining Wall Progress 100%
  3) งาน Jetty Control Room Building ในส่วนของงานโครงสร้างเสร็จแล้ว เหลืองานสถาปัตย์และงานระบบปร

 • บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 3 และ สัญญาที่ 4  ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการรถไฟแห่

 • ITD ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ระหว่าง กรมการจัดหางาน และสถานประก

 • ยกหัวเจาะ ขุดอุโมงค์ยาวที่สุดในเวียดนาม

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2339 โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ทำพิธียกหัวเจาะ TBM สำหรับการดันท่อ ขนาด 3,200 มม. ความยาว 1,007 ม. ซึ่งนับได้ว่

 • ไอทีดี รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๔

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายช่างธีระพล สันติโรจประไพ รองประธานบริหาร กลุ่มงานอาคารกลุ่มที่ ้4 รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส

 • อิตาเลียนไทยเข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค

  สถาบันกรมควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้กับสถานป

 • พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี - วีซีบี
  (บมจ.อิตาเลียนไทยฯ 70% และ บจ. วิจิตภัณฑ์ 30%) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ได้ร่วมลงนามในสัญญา

 • ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 3  โดยนายช่างประคิน อรุโณทอง SVP - MRTBU นำคณะบริษัทที่ปรึกษา PMCSC2 ,  Mr. Franco Ambrosini (PM

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาในนาม โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาในนาม "กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอ็นดับเบิลยูอาร์“หรือ “ITD-NWR Joint Venture“โดยนายถนอมศักดิ์ เกียรติธนะบำรุง รองประธานบริหารอาวุโส กลุ่มงาน

 • การเข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้าง และได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินงานได้


  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ได้รับดำเนินการเข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างรายละเอียดในการประเมินมี 3 หัวข้อหลักๆ ที่สำคัญได้แก่
  1) ด้านการสาธารณสุข (ผลตรวจการควบคุมโรค)

 • การตรวจคัดกรองเชิงรุก

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก
      หน่วยงาน J.675 ศูนย์ประตูน้ำพระอินทร์ และ หน่วยงาน J.200 คลังพัสดุกลาง (Central Store) พนักงานทั้ง

 • มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการคัดกรองกลุ่มคนงานและพนักงานภายในแคมป์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  Isolate Camp (กลุ่มที่ติดเชื้อ)
  Q

 • พิธีกดปุ่มระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ได้ฤกษ์ดีทำพิธีกดปุ่มระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ทะ

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-AGM)

 • พิธีลงนามในสัญญาการก่อสร้างพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค

  นายศักดิ์สยาาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร

 • พิธีทดลองเดินรถเสมือนจริง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และ ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 124 ปี โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารให้การต้อนรับ
  ในส่วนของบริษ

 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  โดย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และ CFO พร้อมคณะคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิท

 • ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส, นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวา

 • ไอทีดีร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับท่าอากาศยานไทยโครงการงานปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนว

 • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน Mumbai Metro

  บริษัท ITD Cementation India Limited (ITD Cem) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ITD ในประเทศอินเดีย ผู้ดำเนินการก่อสร้าง” โครงการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน Mumbai Metro Line3–UGC04 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดี

 • พิธีเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีทอง ระยะที่ 1

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) พร้อมทั้งทดลองโดยสารขบวนรถไฟฟ้าจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานี

 • เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,นายศ

 • ไอทีดีร่วมลงนามในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญา การก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธา

 • พิธีลงนามในสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือในโครงการจ้างปรับถมที่ดิน

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) และนายมงคล สุวคันธ์ รองประธานบริหาร (SVP) กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ได้ลงนามในสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือในโครงการจ้าง

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ในฐานะผู้ให้การสนั

 • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 3 ระบบ จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  1) ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
  2) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต

 • พิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ North-South Commuter Railway Extension (NSCR-EX) Project Contract Package N-03

  Department of Transportation แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการ North-South Commuter Railway Project ในส่วนเหนือจากเมือง Malolos ถึงสนามบิน Clark กั

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศ และสถานีคลองลึก ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ กิจการร่วมค้า ITD – LSE Consortium (ไอ ที ดี แอล เอส อี คอนซอร์เตียม) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุเมธ สุร

 • พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับกับกรมทางหลวง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฏร

 • พิธีลงนามในสัญญางานจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

  โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส เป็นตัวแทนผู้ลงนาม กับกรมชลประทาน โดยนายประพิศ จันทร์ม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพให้ชุมชนเขตห้วยขวาง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดให้ชุมชนเขตห้วยขวางผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) โดยมีคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร,คุณนิจพร จรณะจิตต์

 • ธพส. ลงนามสัญญาจ้าง ITD ก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ ธนพิพัฒน์ โดย

 • ไอทีดี + วสท. และ EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) ร่วมส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 10 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบกเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและอื่นๆ

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศว

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบจำนวน 5 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร รองประธานบริหาร และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกฯ,

 • ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดส่งตู้ความดันลบ ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ส่งรถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลจำนวน 16 คน เพื่อมารับตู้ความดันลบ LOT# 1 จำนวน 44 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด นำไปใช้ในภารกิจต่อไป
  2

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร) โดยมีท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลั

 • ไอทีดี และ วสท.ส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 132 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบก

  พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบตู้ความดันลบจำนวน 132 ชุดจาก บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นายสุเมธ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ มอบตู้ความดันลบ ให้กับกองกำกับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.), นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย ผอ. ศูนย์วิ

 • พิธีส่งมอบตู้ความดันลบ ( Negative Pressure Cabinet) เพื่อสนันสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

  นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) , รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษา วสท., นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ส่งมอบตู้ความดันลบ ((Negative Pressure Cabinet) แก่สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำการผลิตและสร้างตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 100 ชุด เป็นตู้ขนาดเล็ก 1.

 • พิธีส่งมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียอาคเนย์

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร รับมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D จาก ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเมโทรแมชชีนเ

 • พิธีเปิด Building Service Center (BSC) J.2475 ณ ศูนย์อุตสาหกรรม วิหารแดง จ.สระบุรี

  ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อยกระดับให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและโครงการก่อสร้างทุกขนาดแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 

 • J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น

  หน่วยงาน J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น
  โดยทางหน่วยงานได้จัดรถน้ำพร้อมกับพนักงานเข้าร่วมกิจ

 • ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop)

  ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop) ณ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19) ระยะทางขุดเจาะ 3,340 เมตร เริ่มขุดเจาะเม

 • บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน จาก บ.ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ (ไทยแ

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากสภาวิศวกร