ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศ และสถานีคลองลึก ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

21 กันยายน 2563

โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ กิจการร่วมค้า ITD – LSE Consortium (ไอ ที ดี แอล เอส อี คอนซอร์เตียม) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และ LS Electric Co., Ltd. (แอล เอส อีเล็กทริกส์) โดย Mr. SANGJO LEE, Ma


 • พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับกับกรมทางหลวง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฏร

 • พิธีลงนามในสัญญางานจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

  โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส เป็นตัวแทนผู้ลงนาม กับกรมชลประทาน โดยนายประพิศ จันทร์ม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพให้ชุมชนเขตห้วยขวาง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดให้ชุมชนเขตห้วยขวางผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) โดยมีคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร,คุณนิจพร จรณะจิตต์

 • ธพส. ลงนามสัญญาจ้าง ITD ก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ ธนพิพัฒน์ โดย

 • ไอทีดี + วสท. และ EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) ร่วมส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 10 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบกเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและอื่นๆ

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศว

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบจำนวน 5 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร รองประธานบริหาร และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกฯ,

 • ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดส่งตู้ความดันลบ ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ส่งรถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลจำนวน 16 คน เพื่อมารับตู้ความดันลบ LOT# 1 จำนวน 44 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด นำไปใช้ในภารกิจต่อไป
  2

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร) โดยมีท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลั

 • ไอทีดี และ วสท.ส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 132 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบก

  พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบตู้ความดันลบจำนวน 132 ชุดจาก บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นายสุเมธ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ มอบตู้ความดันลบ ให้กับกองกำกับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.), นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย ผอ. ศูนย์วิ

 • พิธีส่งมอบตู้ความดันลบ ( Negative Pressure Cabinet) เพื่อสนันสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

  นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) , รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษา วสท., นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ส่งมอบตู้ความดันลบ ((Negative Pressure Cabinet) แก่สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำการผลิตและสร้างตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 100 ชุด เป็นตู้ขนาดเล็ก 1.

 • พิธีส่งมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียอาคเนย์

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร รับมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D จาก ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเมโทรแมชชีนเ

 • พิธีเปิด Building Service Center (BSC) J.2475 ณ ศูนย์อุตสาหกรรม วิหารแดง จ.สระบุรี

  ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อยกระดับให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและโครงการก่อสร้างทุกขนาดแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 

 • J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น

  หน่วยงาน J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น
  โดยทางหน่วยงานได้จัดรถน้ำพร้อมกับพนักงานเข้าร่วมกิจ

 • ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop)

  ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop) ณ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19) ระยะทางขุดเจาะ 3,340 เมตร เริ่มขุดเจาะเม

 • บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน จาก บ.ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ (ไทยแ

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากสภาวิศวกร