ข่าวประชาสัมพันธ์

ITD รับงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย

29 มิถุนายน 2565

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) ได้ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 รวมทางขึ้น-ลง กับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยนายประสิทธิ์ อินทโฉม รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักง


 • นายธรณิศ และผู้บริหารเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการเครื่องจักรกล

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการ ประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการ J.0675 ศูนย์บริการเครื่องจักร

 • นายธรณิศ และคณะผู้บริหารเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร,นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส, นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างงานทางทะเล ตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการ J.2532 ก่อสร้างเข

 • นายธรณิศ และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตคอนกรีตในจังหวัดปทุมธานี

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร,นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส, นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างงานทางทะเล ตรวจงานและเยี่ยมชมโรงงาน สยามผลิตภัณฑ์คอนกร

 • คุณธรณิศและผู้บริหารตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการบางกอกมอลล์

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร,นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส, นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา (EVP), นายสมศักดิ์ นวลใย (SVP) และนายกฤษณะ จินดา (SVP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล

 • โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2419 โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (PTTLNG Nong Faab, LNG Receiving Terminal Project) ของบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

 • โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2528 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว (ตอน 7)  เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับ (Main Line)

 • นายธรณิศ กรรณสูต และผู้บริหารตรวจงานและเยี่ยมชมหน่วยงานมารีน J.0444 และงานปรับปรุงหน้าท่าบริษัทฯ

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงานและเยี่ยมชมหน่วยงานมารีน J.0444 และงานปรับปรุงห

 • โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2383 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 : ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล อาคารวิทยาลั

 • ไอทีดีนำเข้าแรงงาน 3 สัญชาติตามนโยบายกระทรวงแรงงาน

  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลน และได้เปิดให้นำเข้าแรงงาน 3 สัญชาติมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU
  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและงานก่อสร้างรถไฟทางคู่

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ และนายประสิทธิ์ รัตนรามิก รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป

 • พิธีลงนามในพิธีปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

  พิธีลงนามในพิธีปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Safety Declaration) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. โดยนายกิตต

 • คณะ จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบนายธรณิศ กรรณสูตและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

  Timothy John R.Batan, Undersecretary for Railways. DOTr และ Mr. Junn B.Magno General Manager of Philippine National Railways และคณะ จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าพบนายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร น

 • คุณธรณิศเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาดกลุ่มไทยออยล์

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับฟังบรรยายสรุป ตรวจงานและเยี่ยมชม โครงการ
   J.

 • คุณธรณิศเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างเสริมชายหาดจอมเทียน

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการ และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการ J.2493 ก่อสร้างเสริมทรายป้องก

 • เอกอัครราชทูตไทยเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้า Dhakha Metro Rail Project Line-6 สัญญาที่ CP03 & CP04

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2354 โครงการรถไฟฟ้า Dhakha Metro Rail Project CP03 & CP04 ณ กรุงธากา ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ นางม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ณ ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม.
  ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-AGM)

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ J.2467

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับฟังบรรยายสรุปโครงการ J.2467 เอ็มสเฟียร์/เอ็มไลฟ์ รา

 • ไอทีดีเข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออกทิซึม

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับเชิญรับโล่ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออกทิซึม (ไทย) ในโครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโล

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ J.2496, J.2375, JV.16

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงานและเยี่ยมชม
  *  J.2496 โครงการรถไฟความเร็

 • รายละเอียดความคืบหน้าโครงการ J.2491

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J. 2491 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี จ้างก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement)
  รายละเอียดโครงการ :

 • พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

  CECI MOU Signing Ceremony จัดขึ้นบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 3 โซน Eden วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น และความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนว

 • ตรวจเยี่ยมงานโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

  นายช่างวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงาน J.2383 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการดุสิต เซ็นทรัลปาร์ค

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจงาน และเยี่ยมชมโครงการ J.2486 โครงการ ดุสิต

 • คุณธรณิศเข้าเยี่ยมโครงการ J.2411 งานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9

  คุณธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายช่างวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม โครงการ J.2411 งานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ

 • พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา และลงนามข้อตกลงคุ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) JV24 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 โดยนายศักดิ์ชัย จิตรพินิจ ผู้อำนวยการโครงการ ให้

 • ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าตรวจเยี่ยมโครงการรถไฟทางคู่

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ได้ต้อนรับนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนางกัญญกร มหานีรานนท์ รองประธานบริหาร ฝ่ายบริการองค์กร และนายวิภาช อัมพรกลิ่นแก้ว รองประธานบริหารฝ่ายบุคคลและกฎหมาย เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอ

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการบางกอกมอลล์

  คุณธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายช่างวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส , นายช่างเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) และนายช่างกฤษณะ จินดา (SVP) เยี่ยมชมโครงกา

 • นายธรณิศและผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจงานโครงการวัน แบงค็อก มิกซ์ยูส

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจงาน และเยี่ยมชมโครงการ J.2429 โครงการ วัน แ

 • โครงการเหมืองถ่านหินหงสา

  บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) โครงการเหมืองถ่านหินหงสา สปป.ลาว ภายใต้สัญญาของบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (HPC) เป็นโครงการงานขุดขนดินและถ่านหิน 383 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น ระยะเวลาโครงการ 15 ปี (20

 • โครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  J.2411 โครงการจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 เป็นงานขุด และขนดิน งานขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ งานจ้างขนดิน จำนวน 3 รายการ

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการกลุ่มงานถนนและสะพาน

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส, นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ รองประธานบริหารอาวุโส กลุ่มงานถนนและสะพาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการงานโยธาและติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดิน

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร, นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการ J.2393 โครงการ Conver

 • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2375 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
  เป็นงานก่อสร้างงานโยธา ระยะ

 • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2376 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3  งานอุโมงค์รถไฟ เป็นงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ระยะทางรวมโดยประมาณ 8 กิโลเมตร ควา

 • คุณธรณิศเข้าตรวจเยี่ยมโครงการขุดคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร

  นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจงานและเยี่ยมชม J.2497 โครงการขุดคลองระบา

 • ไอทีดีจัดโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ”

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริการองค์กร จัดโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ขอรับบริจาคปฏิทินของปีเก่าเพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปผลิตเป็นสื่

 • พิธีลงนามสัญญา โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมในพิธีลงนามสัญญาและลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการก่อสร้างทางหล

 • โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย เมืองโฮจิมินห์

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2339  โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม การดันท่อด้วยหัวเจาะ TBM  ขนาด 3,200 มม. ความยาว 1,007 ม. นับเป็นสถิติที่ยาวที่

 • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) JV.16 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ งานติดตั้ง Jet Fan Ventilation (KRUGER) ชุดแรกของโครงการฯ ตำแหน่งอุโ

 • พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร รุ่นที่ 11

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายฝึกอบรม จัดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) รุ่นที่ 11 ให้กับ วิศวกร สถาปนิก และ Draftsm

 • การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Dhaka Metro Line -6"

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2354 โครงการรถไฟฟ้านครธากา ประเทศบังกลาเทศ เส้นทางยกระดับสายที่ 6 สัญญาที่ CP-03 และ CP-04 ได้ร่วม กับทางมหาวิทยาลัยเอกชน AUST (Ahsanullah Universi

 • “อิตาเลียนไทย” รับรางวัลดีเด่นผู้รับเหมาจาก รฟม.

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐาน การปฏิบัติตามมา

 • คุณธรณิศและผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการ J.2419 PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal, J.2529 Maptaphut Industrial Port Development Phase 3 & J.1107 Quarry  มาบตาพุด ระยอง

 • พิธีลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์ โดย นายธรณิศ  กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ นายพลพัฒ กรรณ

 • พิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร ร่วมลงนามในสัญญาจ้างงานออกแบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน (EPC Contract) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพ

 • ทดสอบการเดินรถไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุด พร้อมเตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

  ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) ได้ทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายแรกของบังกลาเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุด เส้นทางจาก Diabari ในย่าน Uttara ไปถึง Agargao

 • โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ภูเก็ต 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500kV และอาคาร 500KV GIS Building  (PK3 )ภูเก็ต 3  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เริ่มก่อสร้างเดือน

 • โครงการเทอร์มินอล 21 พระราม 3

  เจ้าของโครงการ  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด) โครงการตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ด้านหลังโครงการติดแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า คสล.สูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ได้งานก่อสร้าง วัน แบงค็อก ต่อเนื่อง

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 6 บริษัทผู้รับเหมาชั้นนำระดับประเทศ ที่ “วัน แบงค็อก” (One Bangkok)  ประกาศแต่งตั้งเพื่อพัฒนางานก่อสร้างอาคารต่างๆ ในเฟสแรกของโครงการ วัน แ

 • โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้รับมอบโล่จากการสนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส เข้ารับโล่จาก พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดงานวิศวกรรมแ

 • โครงการก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำทะเลและระบายน้ำลงสู่ทะเลของโครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ

  ลักษณะงานก่อสร้างเป็นงานหล่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1,700 ท่อ เพื่อใช้ติดตั้งสร้างอุโมงค์จำนวน 4 อุโมงค์ และก่อสร้างเจาะอุโมงค์และติดตั้งท่อคอนกรีตด้วยวิธี Pipe Jacking ขนาดเส้นผ่านศูนบ์กลาง 4 เม

 • โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ

  1) งานท่าเรือ Jetty Berth#1 Work Progress 96,72%
  2) งานกำแพงกันดิน Retaining Wall Progress 100%
  3) งาน Jetty Control Room Building ในส่วนของงานโครงสร้างเสร็จแล้ว เหลืองานสถาปัตย์และงานระบบปร

 • บมจ.อิตาเลียนไทยฯ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 3 และ สัญญาที่ 4  ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการรถไฟแห่

 • ITD ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ระหว่าง กรมการจัดหางาน และสถานประก

 • ยกหัวเจาะ ขุดอุโมงค์ยาวที่สุดในเวียดนาม

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) J.2339 โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ทำพิธียกหัวเจาะ TBM สำหรับการดันท่อ ขนาด 3,200 มม. ความยาว 1,007 ม. ซึ่งนับได้ว่

 • ไอทีดี รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๔

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายช่างธีระพล สันติโรจประไพ รองประธานบริหาร กลุ่มงานอาคารกลุ่มที่ ้4 รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส

 • อิตาเลียนไทยเข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค

  สถาบันกรมควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้กับสถานป

 • พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี - วีซีบี
  (บมจ.อิตาเลียนไทยฯ 70% และ บจ. วิจิตภัณฑ์ 30%) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ได้ร่วมลงนามในสัญญา

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 3  โดยนายช่างประคิน อรุโณทอง SVP - MRTBU นำคณะบริษัทที่ปรึกษา PMCSC2 ,  Mr. Franco Ambrosini (PM), คุณเดชศ

 • พิธีลงนามสัญญา โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาในนาม "กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เอ็นดับเบิลยูอาร์“หรือ “ITD-NWR Joint Venture“โดยนายถนอมศักดิ์ เกียรติธนะบำรุง รองประธานบริหารอาวุโส กลุ่มงาน

 • การเข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้าง และได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินงานได้


  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ได้รับดำเนินการเข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างรายละเอียดในการประเมินมี 3 หัวข้อหลักๆ ที่สำคัญได้แก่
  1) ด้านการสาธารณสุข (ผลตรวจการควบคุมโรค)

 • การตรวจคัดกรองเชิงรุก

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก
      หน่วยงาน J.675 ศูนย์ประตูน้ำพระอินทร์ และ หน่วยงาน J.200 คลังพัสดุกลาง (Central Store) พนักงานทั้ง

 • มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการคัดกรองกลุ่มคนงานและพนักงานภายในแคมป์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  Isolate Camp (กลุ่มที่ติดเชื้อ)
  Q

 • พิธีกดปุ่มระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ได้ฤกษ์ดีทำพิธีกดปุ่มระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ทะ

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-AGM)

 • พิธีลงนามในสัญญาการก่อสร้างพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค

  นายศักดิ์สยาาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร

 • พิธีทดลองเดินรถเสมือนจริง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต และ ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 124 ปี โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารให้การต้อนรับ
  ในส่วนของบริษ

 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  โดย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และ CFO พร้อมคณะคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิท

 • ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส, นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวา

 • ไอทีดีร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับท่าอากาศยานไทยโครงการงานปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต

  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนว

 • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน Mumbai Metro

  บริษัท ITD Cementation India Limited (ITD Cem) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ITD ในประเทศอินเดีย ผู้ดำเนินการก่อสร้าง” โครงการก่อสร้างอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน Mumbai Metro Line3–UGC04 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดี

 • พิธีเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีทอง ระยะที่ 1

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชน สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) พร้อมทั้งทดลองโดยสารขบวนรถไฟฟ้าจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานี

 • เยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อรถไฟชานเมืองสายสีแดง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,นายศ

 • ไอทีดีร่วมลงนามในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรมและลงนามสัญญา การก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธา

 • พิธีลงนามในสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือในโครงการจ้างปรับถมที่ดิน

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส (EVP) และนายมงคล สุวคันธ์ รองประธานบริหาร (SVP) กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ได้ลงนามในสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือในโครงการจ้าง

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ในฐานะผู้ให้การสนั

 • พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 3 ระบบ จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  1) ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
  2) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต

 • พิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการ North-South Commuter Railway Extension (NSCR-EX) Project Contract Package N-03

  Department of Transportation แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการ North-South Commuter Railway Project ในส่วนเหนือจากเมือง Malolos ถึงสนามบิน Clark กั

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศ และสถานีคลองลึก ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

  โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ กิจการร่วมค้า ITD – LSE Consortium (ไอ ที ดี แอล เอส อี คอนซอร์เตียม) ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุเมธ สุร

 • พิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับกับกรมทางหลวง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฏร

 • พิธีลงนามในสัญญางานจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

  โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส เป็นตัวแทนผู้ลงนาม กับกรมชลประทาน โดยนายประพิศ จันทร์ม

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพให้ชุมชนเขตห้วยขวาง

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ แจกถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดให้ชุมชนเขตห้วยขวางผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) โดยมีคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร,คุณนิจพร จรณะจิตต์

 • ธพส. ลงนามสัญญาจ้าง ITD ก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) มูลค่า 2,305 ล้านบาท มั่นใจศูนย์ราชการฯ โซนซี เสร็จตามแผนงาน พร้อมคุมเข้มก่อสร้างได้มาตรฐานอาคารเขียว

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ ธนพิพัฒน์ โดย

 • ไอทีดี + วสท. และ EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย) ร่วมส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 10 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบกเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดและอื่นๆ

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศว

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบจำนวน 5 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส, นายสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร รองประธานบริหาร และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกฯ,

 • ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดส่งตู้ความดันลบ ระหว่าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  20 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ทางกรมแพทย์ทหารบกได้ส่งรถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน พร้อมกำลังพลจำนวน 16 คน เพื่อมารับตู้ความดันลบ LOT# 1 จำนวน 44 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัด นำไปใช้ในภารกิจต่อไป
  2

 • ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  ไอทีดี และ วสท. มอบตู้ความดันลบ จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (โรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร) โดยมีท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลั

 • ไอทีดี และ วสท.ส่งมอบตู้ความดันลบ จำนวน 132 ชุดให้กรมแพทย์ทหารบก

  พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบตู้ความดันลบจำนวน 132 ชุดจาก บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์โดยนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร, นายสุเมธ

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ มอบตู้ความดันลบ ให้กับกองกำกับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.), นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย ผอ. ศูนย์วิ

 • พิธีส่งมอบตู้ความดันลบ ( Negative Pressure Cabinet) เพื่อสนันสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

  นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) , รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษา วสท., นายบุญพงศ์ กิจวัฒนาชัย

 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ส่งมอบตู้ความดันลบ ((Negative Pressure Cabinet) แก่สถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ทำการผลิตและสร้างตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 100 ชุด เป็นตู้ขนาดเล็ก 1.

 • พิธีส่งมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D ที่ใหญ่ที่สุดในไทยและเอเชียอาคเนย์

  บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โดยคุณเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร รับมอบรถบรรทุกเทท้าย Caterpillar รุ่น 785D จาก ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเมโทรแมชชีนเ

 • พิธีเปิด Building Service Center (BSC) J.2475 ณ ศูนย์อุตสาหกรรม วิหารแดง จ.สระบุรี

  ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อยกระดับให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่การเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและโครงการก่อสร้างทุกขนาดแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 

 • J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น

  หน่วยงาน J.2429 ONE BANGKOK บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับรักษาการผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ลดฝุ่น
  โดยทางหน่วยงานได้จัดรถน้ำพร้อมกับพนักงานเข้าร่วมกิจ

 • ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop)

  ITD Training Academy ได้พาวิศวกรที่เข้าร่วมหลักสูตร Supervisory Development Program รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Management & Workshop) ณ โครงการก่อสร้าง

 • โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสัญญา3 ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์แรกซึ่งเป็นอุโมงค์สำหรับเดินรถมุ่งหน้าตะวันตก จากต้นทางสถานีคลองบ้านม้า(OR 22)ถึงสถานีหัวหมาก (OR 19) ระยะทางขุดเจาะ 3,340 เมตร เริ่มขุดเจาะเม

 • บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน

  บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพงษ์ บุญศิริ รองประธานบริหาร กลุ่มงานก่อสร้างเหมืองแร่ รับมอบรถขุดงานเหมือง EX3600E-6LD จำนวน 7 คัน จาก บ.ฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี่ (ไทยแ

 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากสภาวิศวกร