อิตาเลียนไทย

ศูนย์อุตสาหกรรม

เครื่องมือก่อสร้างทะเล

บริษัท อิตาเลียนไทยฯ มีเครื่องมือก่อสร้างทางทะเลที่มากที่สุดในประเทศไทย ทำให้สามารถรับงานก่อสร้างทางทะเลได้ทุกประเภท อุปกรณ์ก่อสร้างทางทะเลของบริษัท ฯ ประกอบด้วย เรือขุดโป๊ะยกของหนัก โป๊ะขุดลอก โป๊ะตอกเข็ม เรือลากจูง และเรือสนับสนุน

เปรมชัย 3

เรือลากจูง เครื่องยนต์หลัก DDA 16 V92 N ขนาด 1,250 แรงม้า 2 เครื่อง ใบจักรด้านข้าง (BOW THRUSTER) ขนาด 372 แรงม้า ใบจักรคู่กำลังดึง 6 ตัน และความเร็วสูงสุด 11 น๊อต

เปรมชัย 99

เรือใช้งานอเนกประสงค์ เครื่องยนต์หลักขนาด 1,085 แรงม้า 2 เครื่อง ที่ว่างบนดาดฟ้า 130 ตารางเมตร สามารถบรรทุกสินค้าได้ 300 ตัน ความเร็วสูงสุด 12 น๊อต

จิเซลล่า 2

เรือลากจูง เครื่องยนต์หลัก DDA 16 V92 N ขนาด 1,250 แรงม้า 2 เครื่อง ใบจักรด้านข้าง (BOW THRUSTER) ขนาด 372 แรงม้า ใบจักรคู่กำลังดึง 6 ตัน และความเร็วสูงสุด 11 น๊อต