• ข้อมูลการเงิน

    ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

    ข้อมูลการเงิน (ย้อนหลัง 3 ปี)
  • รายงานประจำปี

    ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

    รายงานประจำปี 2560

หุ้น ITD

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G

09 กรกฎาคม, 2018

9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18-22) ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างขึ้นบริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน
เป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโค...

งานทดสอบระบบการทำงานของหัวขุดเจาะอุโมงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) สัญญาที่ 3

03 กรกฎาคม, 2018

บริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) ได้รับรางวัล 2017 Best AFR Record Award จากบริษัท HONGSA POWER (HPC) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาในงาน HPC’s SHES Day 2018

30 พฤษภาคม, 2018

รู้จักบริษัท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,335.81 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

คติพจน์

ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,335.81 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท


ศักยภาพ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หนองงูเห่าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก 25 กม. นับเป็นงานก่อสร้างท่าอากาศยานล่าสุด นับตั้งแต่บริษัทฯได้เคยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี และนับเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก

2544

เริ่มโครงการ

2549

จบโครงการ

หน่วยงานสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมทางธุรกิจ

อัตราแลกเปลี่ยน