อิตาเลียนไทย

ศูนย์อุตสาหกรรม

ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ประตูน้ำพระอินทร์

ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลของ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 45 กิโลเมตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดของบริษัทฯ มีโรงซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับ งานด้านเทคนิคปรับสภาพเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานก่อสร้าง, งานซ่อมบำรุง, งานติดตั้ง, งานรื้อถอน, งานขนส่งเครื่องจักร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
 • งานปรับปรุงสภาพ, งานซ่อมบำรุง

  สามารถรองรับเครื่องจักรที่มีขนาดถึง 1,200 แรงม้า

 • งานรื้อถอน และติดตั้งเครื่องจักรกลหนัก

  เช่น ปั่นจั่นหอสูงสำหรับงานอาคารสูงมากกว่า 250 เมตร, โรงผสมคอนกรีตสำหรับงานเขื่อนคอนกรีตบดอัด, โรงโม่หิน ขนาดกำลังการผลิต 500 ตันต่อชั่วโมง, โรงงานผลิตยางมะตอย ขนาด 120 ตันต่อชั่วโมง, โรงงานผลิตน้ำเย็น, เครื่องจักรเครื่องมืองานเหมือง, งานเทและบดอัดคอนกรีตสำหรับงานสนามบิน, ฯลฯ

 • งานบริการให้เช่า

  รถปั่นจั่นเคลื่อนที่ขนาด 25-400 ตัน

 • งานขนส่ง

  ระวางน้ำหนักบรรทุก 25-100 ตัน (2-5 เพลาบรรทุก)


กล่าวได้ว่า บริษัทฯมีเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง และยานยนต์พาหนะขนส่งที่มีความหลากหลายทากที่สุดในประเทศ สามารถรองรับงานก่อสร้างได้ทุกประเภท เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี จำแนกได้ตั้งแต่ โรงโม่หิน โรงผสนคอนกรีตสำเร็จรูป โรงงานผลิตยางมะตอย ปั่นจั่นหอสูง รถปั่นจั่นเคลื่อนที่ รถบรรทุกประเภทล้อเลื่อน รถบรรทุกเทท้ายขนส่งในเหมือง (พิกัดบรรทุกตั้งแต่ 80-100 ตัน) และรถผสมคอนกรีต จนกระทั่งครอบคลุมถึงเครื่องจักรกลขนาดเล็กในการก่อสร้างทั้งหมด