ประวัติความเป็นมา

ในปี 2497

จากความสำเร็จในการได้รับสัมปทานการกู้เรือเดินทะเล

ของ ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต (หุ้นส่วนชาวไทย) และมิสเตอร์ จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ (หุ้นส่วนวิศวกร ชาวอิตาลี) ได้ทำการกู้เรือจน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจุดนี้เองได้นำไปสู่การก่อตั้งเป็น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ในปี 2537

บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,337.92 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

ในปี 2540

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

i

ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ และสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 จากวิกฤตการณ์ ดังกล่าวทำให้บริษัทฯเริ่มมีรากฐาน ที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลประกอบการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546

บริษัทฯ มีรายได้ เท่ากับ 18,330 ล้านบาท จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำใน การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอันดับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอด ช่วงปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับงานใหม่หลายโครงการ ซึ่งมีมูลค่างาน 7,896 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานในมือ ณ เวลานั้น ของบริษัทฯ มีมากกว่า 39,971 ล้านบาท


ในปี 2549

โครงการสำคัญที่เป็น ความภาคภูมิใจ ของบริษัทฯ

ซึ่งอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกประมาณ 25 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการอย่างต่อ เนื่องมาหลายปีและบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 9 สถานีและอาคารอำนวยความสะดวก (อาคารจอดรถ ) และ โครงการอื่น เช่น โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรของ การเคหะ แห่งชาติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหมาก และบ้านภาชี - ลพบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีย่อย ลาดพร้าว - วิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการสะพานพระราม 5 และโครงการรถไฟ ความเร็วสูงไต้หวัน ระยะทาง 27.3 ก.ม.

บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ประสบความสำเร็จ

ในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะทาง 23.5 ก.ม. โครงการรถไฟใต้ดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น อีก 2 บริษัท จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ขึ้นมารับผิดชอบงานทางส่วนสายเหนือ ซึ่งเป็นงานครึ่งหนึ่งของโครงการ มีระยะทาง 10.50 ก.ม. ที่ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.7 ม. ระยะทาง 10.5 ก.ม.

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 9 สถานีและอาคารอำนวยความสะดวก (อาคารจอดรถ ) และ โครงการอื่น เช่น โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรของ การเคหะ แห่งชาติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหมาก และบ้านภาชี - ลพบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีย่อย ลาดพร้าว - วิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการสะพานพระราม 5 และโครงการรถไฟ ความเร็วสูงไต้หวัน ระยะทาง 27.3 ก.ม.


ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้ขยายงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ในประเทศ อินเดีย บังคลาเทศ กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ลาว มัลดีฟส์ สภาพพม่า ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เป็นต้น

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของประเทศไทย

เป็นเวลานาน กว่า 60 ปี บริษัทอิตาเลียนไทยฯวันนี้มีความภาคภูมิใจเมื่อได้มองย้อนอดีตที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวหน้า และก้าวไกลต่อไปในอนาคตที่สดใส