ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งจำนวนวันที่ลงประกาศ

Technician (งานสถาปัตยกรรม)

3
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม,ช่างก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง             
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป    
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ        

ลักษณะงาน :
- ควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

Technician (งานโครงสร้าง)

2
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างโยธา,ช่างก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง         
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป    
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ        

ลักษณะงาน :
- ควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanic)

2
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล,ช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป    
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ        

ลักษณะงาน :
- ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

ช่างสำรวจ (Technician)

2
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาช่างสำรวจ,ช่างก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     
- ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี        
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ        

ลักษณะงาน :
- สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเก็บระยะ
- สำรวจอาคารและพื้นที่เพื่องานเขียนแบบ

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

พนักงานขับรถปิกอัพ

2
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา -
- มีใบอนุญาติขับขี่    

ลักษณะงาน :
- ขับรถรับ-ส่งพนักงาน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯและค่าแรงขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

พนักงานขับรถหกล้อบริการ 2 อัตรา

2
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา -
- มีใบอนุญาติขับขี่    

ลักษณะงาน :
- ขับรถรับ-ส่งพนักงาน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯและค่าแรงขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

สถาปนิก (Architect)

2
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา ปริญญาตรี                
- มีใบประกอบวิชาชีพ                
- ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี            
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ            
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto Cad ได้

ลักษณะงาน :
- จัดทำแผนงาน เคลียร์แบบเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00น.

Email : sophonnh@itd.co.th

ผู้ช่วยวิศวกรสำรวจ (Survey)

1
20 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติ


- จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ,ช่างก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
- ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี            
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ            

ลักษณะงาน :
- สามารถใช้กล้อง Total Station,กล้องระดับได้
- สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเก็บระยะ

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00น.

Email : sophonnh@itd.co.th