อิตาเลียนไทย

ศูนย์อุตสาหกรรม

โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปปทุมธานี

โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูปปทุมธานีตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี เพื่อผลิตกำแพงคอนกรีต พื้นคอนกรีต และบันไดคอนกรีตสำเร็จรูป ในการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรที่บริษัท อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทางโรงงานได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาควบคุมระบบการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท

ในระบบกระบวนการผลิตประกอบด้วย การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อมั่นใจในขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้ง และมีโครงสร้างคงทนถาวร

โรงงานมี กำลังการผลิตมากถึง 40,000 ยูนิตต่อปี สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร รวมทั้ง คอนโดมิเนียม 5 ชั้น ซึ่งแต่ละยูนิต มีขนาดของพื้นที่ 24 ตรม. และ 33 ตรม.