ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลัก ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลัก ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร และทางรถไฟ 6 แห่ง ระยะทาง 1,224 – 1,434 เมตร
2559

เริ่มโครงการ

2560

จบโครงการ