โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน BLCP 2 x 700 MW ระยอง

งานก่อสร้างงานโยธาภายในโครงการโรงไฟฟ้า BLCP ซึ่งประกอบไปด้วย- งานระบบน้ำหล่อเย็น ก่อสร้างปล่องระบายความร้อน ของโรงไฟฟ้า ความสูง 200 เมตร
2547

เริ่มโครงการ

2549

จบโครงการ