ท่าเรือศรีราชา ฮาเบอร์ จ.ชลบุรี

งานก่อสร้างท่าเรือกว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ประกอบด้วย งานจัดหาและตอกเสาเข็มเหล็ก Dia 0.80 และ 1.00 เมตร ยาวประมาณ 48 เมตร จำนวน 142 ต้น, งาน Precast และติดตั้ง Cross Beam, งาน คสล.Deck Slab, งาน ติดตั้ง Deck Furniture เช่น Rubber Fender, Bollard, งาน El ก่อสร้างท่าเรือกว้าง 54 เมตร ยาว 150 เมตร ประกอบด้วยงานจัดหาและตอกเสาเข็มเหล็ก DIA.80 ยาว 48 เมตร จำนวน 104 ต้น,งานจัดหาผลิตเสาเข็ม SPUN ยาว 48 เมตร จำนวน 280 ต้น,งาน PRECASTและติดตั้ง CROSS BEAM งาน คสล.DECK SLAB งานติดตั้ง DECK FURNITURE เช่น RUBBER FENDER,BOLLARD,งาน ELECTRICAL WORK
2553

เริ่มโครงการ

2563

จบโครงการ