โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ

ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 9 ชั้น และมีดาดฟ้า พื้นอาคารเป็นคอนกรีตอัดแรงรวมพื้นที่ ประมาณ 500,000 ตารางเมตร งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด รวมทั้งงานกระจกอลูมิเนียม, งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร, งานระบบแอร์คอนดิชั่น, งานระบบป้องกันอัคคีภัย, งานระบบสุขาภิบาล

2549

เริ่มโครงการ

2552

จบโครงการ