ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ (BTS) กรุงเทพ

งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางรถไฟ จำนวน 23 สถานี ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และอาคารสำนักงาน รวมระยะทางทั้งหมด 23.5 กิโลเมตร (สถานีอ่อนนุช – แบริ่ง)
2537

เริ่มโครงการ

2543

จบโครงการ