เหมืองหงสา เมืองหงสา สปป.ลาว

ดำเนินการโดยใช้เครื่อง Bucket Wheel และเครื่องเจาะในการขุดเจาะและขนย้ายหน้าดินปริมาตร 33 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงงานขุดเจาะระบบการระบายน้ำภายในเหมือง ท่อระบายน้ำ งานก่อสร้าง box culvert และอื่นๆ
2555

เริ่มโครงการ

2572

จบโครงการ