เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงภาพยนต์ และ MP HALL จำนวน 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ชั้นละ ประมาณ 17,000 ตร.ม. รวมพื้นที่ประมาณ 80,000 ตร.ม.

2554

เริ่มโครงการ

2555

จบโครงการ