คอนโดมิเนียม Belle Avenue

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม จำนวน 8 Tower ประกอบด้วย Tower A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 และ D2 และในส่วนพื้นที่จอดรถจำนวน 5 ชั้น (Podium) จำนวน 1,992 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 240,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย งานโครงสร้างเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสถาปัตยกรรม แบ่งการทำงานเป็น 3 Phase

2552

เริ่มโครงการ

2554

จบโครงการ