JOB BOARD

WORK WITH US


POSITIONSAMOUNTPOST DATE

พนักงานขับรถปิกอัพ

2
20 October, 2021

Qualification


- จบการศึกษา -
- มีใบอนุญาติขับขี่    

ลักษณะงาน :
- ขับรถรับ-ส่งพนักงาน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯและค่าแรงขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th

พนักงานขับรถหกล้อบริการ 2 อัตรา

2
20 October, 2021

Qualification


- จบการศึกษา -
- มีใบอนุญาติขับขี่   

ลักษณะงาน :
- ขับรถรับ-ส่งพนักงาน

ค่าตอบแทน :
- ตามโครงสร้างบริษัทฯและค่าแรงขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน : โครงการอาคารนวัตกรรมไอโอที 2 (จังหวัด ชลบุรี)
ติดต่อ คุณโสภณ : โทร. 02-5093875-77 ต่อ 126 เวลา 08.00 - 17.00 น.

Email : sophonnh@itd.co.th