• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียน พอดี พอดี PDF พิมพ์ อีเมล

00  

หนึ่งในโครงการความช่วยเหลือที่มอบแก่ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย “นางนิจพร จรณะจิตต์” กรรมการรอง ประธานบริหารอาวุโส ได้ส่งมอบอาคารเรียนอย่างเป็นทางการ โดยการบริจาค และจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทย อุปถัมภ์) เพื่อทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย ซึ่งเสียหายจาก เหตุแผ่นดินไหว จ.เชียงราย ให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัยได้มีที่เรียนหนังสือ โดย ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคและดำเนิน การก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  เริ่มด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าสำรวจพื้นที่โครงการและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้เด็กนักเรียนในชั้น ปฐมวัยได้มีสถานที่เรียนหนังสือ ซึ่งต่อมาเมื่อก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ทาง อบต. รวมถึงชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)” นอกจากนี้กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีจิตศรัทธายังได้เข้าร่วมสนับสนุนและบริจาคเงิน เพื่อร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นให้กับห้องเรียนแห่งนี้ด้วยรวมเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท อีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนให้กับทางศูนย์ฯ ไว้สำหรับต้องการจัดซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ ทดแทนของที่ชำรุดต่อไป...

01  02  03

04  05  06

07  08  09

10  11  12

13  14  15

16  17  18

19  20  21

22  23  24

25  26  27

28  29  30

31  32  33

34  35  36

37  38  39

40  41  42

43  44  45

46  47  48

49  50  51

52  53  54

55  56  57

58  59  60

61  62  63

64  65  66

67  77  78

68  69  70  71

 72  73  74  75  76  

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้นายช่างเจษฎา ชูชาติ ผู้อำนวยการโครงการ  เดินทางไปเป็นวิทยากร และต้อนรับคณะตัวแทนดูงานจาก 6 ประเทศ

ทางคณะตัวแทน ได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมการก่อสร้าง และสนใจสอบถามคำถามอย่างมาก ซึ่งหลังจากวันที่ดูงานเสร็จคณะตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และมีหลายคนได้กล่าวถึงความประทับใจการดูงานของบริษัท ฯ ในครั้งนี้

00  01  02 

03  04  05 

06  07  08 

09  10  11 

12  13  14 

15  16  17 

18  19  20 

21  22  23 

24  25  26

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คุณสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน จ.เชียงราย ร่วมกับทีมงาน บริษัท ไอดิน และอบต.แม่พริก ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมชม การก่อสร้างโรงเรียนในโครงการ ทั้ง 8 แห่ง ในเวลาต่อมา

00  01  02 

03  04  05 

06  07  08 

09  10  11 

12  13  14 

15  16  17 

18  19  20 

21  22  23 

24  25  26 

27  28  29 

30  31  32 

33  34  35 

36  37  38 

39  40  42

ภาพ อบต.แม่พริก, สถาปนิก และ ไอทีดี ตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน ณ วันที่ 14 มกราคา 2558

141581  141582  141583

141584  141585  141586

141587  141588  141589

1415810  1415811  1415812

1415814  1415815  1415816

1415817  1415818  1415819

1415820  1415821  1415823

1415824    1415826  1415827

ภาพความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

00-16 00-17 00-18

00-19

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

39 40 41

ภาพความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

30 31 32

33 34 35

36 37 38

รายละเอียดความเป็นมา  

โครงการโรงเรียนพอดี พอดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ตามมาตราวัดจากความลึก 7 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางของรอยเลื่อนที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากรอยเลื่อนที่ยังมีพลังที่ชื่อว่า รอยเลื่อนพะเยา นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของไทย สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด และถนน ในพื้นที่ 7จังหวัด และมีความเสียหายรุนแรงที่สุดในพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้ว โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะใน 3 อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุด ซึ่งรอคอยการซ่อมแซมฟื้นฟู นอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก

สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters - D4D) จึงได้มาร่วมช่วยกันอย่างเร่งด่วน ด้วยจิตอาสาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งความทุ่มเทในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ก่อเกิดเป็นโครงการระดมความช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียน บ้าน และบูรณะวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วยความช่วยเหลือการสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ยากไร้ 9 หลัง และซ่อมแซมวัด 2 หลัง ในส่วนของการสร้างอาคารเรียน ดำเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่งรับผิดชอบด้านการออกแบบโดยใช้ แนวคิด “พอดี พอดี” คือประหยัด สร้างง่ายและไว ทันต่อความต้องการใช้วัสดุหลัก ๆ 5 อย่างได้แก่ โครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังซีเมนต์บอร์ด หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน และวัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยออกแบบให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ด้วยการใช้ระบบ modular และได้รับการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหว

ในส่วนของโรงเรียน 9 แห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือและมีความพร้อมในการสร้างอาคารเรียนแบบเร่งด่วนมีรายชื่อดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างดังนี้

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

อำเภอ

1

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

อำเภอพาน

2

โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

อำเภอพาน

3

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำเภอพาน

4

โรงเรียนบ้านหนองบัว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำเภอพาน

5

โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

อำเภอแม่สรวย

6

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำเภอแม่ลาว

7

โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำเภอแม่ลาว

8

โรงเรียนบ้านดอยช้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำเภอแม่สรวย

9

โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำเภอแม่ลาว

โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากอาคารเดิมมีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก พื้นปูนที่ปูกระเบื้องมีรอยแยก ฝ้าเพดานหลุดร่วงระเกะระกะ อาคารไม่สามารถใช้ได้ ต้องทุบทำลายทิ้ง โครงสร้างอาคารเสียหาย ส่วนที่เป็นพื้นไม้ยุบลง ส่งผลให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 22 คน และคุณครูประจำจำนวน 2 คน ไม่มีสถานที่ใช้ศึกษาเรียนหนังสือ ส่งผลให้ต้องย้ายนักเรียนทั้งหมดและคุณครูไปฝากใช้พื้นที่ในบริเวณวัดบ้านโฮ่งเพื่อศึกษาเรียนหนังสืออยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ด้วยเหตุที่พื้นที่เดิมของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่านั้นเป็นบริเวณที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดิน ทางโรงเรียนนำโดยท่านนายก อบต. แม่พริก คุณอุทัย ฟูวงศ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีความกังวลว่ารอยแยกของแผ่นดินในพื้นที่ดังกล่าวอาจสร้างความเสี่ยงหากเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตอีกได้ จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร และไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดิน

ภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

00-1  00-2 

00-3  00-4

ภาพพื้นที่ของวัดบ้านโฮ่งซึ่งนำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าไปฝากให้เรียนหนังสือ ณ ปัจจุบัน

00-5  00-6

บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและเข้าใจความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี ด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าสำรวจพื้นที่โครงการและดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน ซึ่งมีบริษัท IDIN Architects ร่วมสนับสนุนการอออกแบบ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนและโรงเรียนใหม่ที่มั่นคงและปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย (อนุบาล) รวมถึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

-  อาคารเรียน 1 ชั้น ภายในมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน และ 1 ห้องพักครู ทั้งนี้ในแต่ละห้องเรียนจะมีห้องน้ำภายในตัวเพื่อรองรับการใช้งานของเด็ก

-  อาคารโรงอาหาร ซึ่งมีความโล่งโปร่งเพื่อความสามารถในการระบายอากาศที่ดี

ทั้งสองอาคารมีพื้นที่รวมประมาณ 480 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบให้ใช้ระแนงไม้และกระเบื้องลอนใสในการช่วยกรองฝุ่นและลดลมหนาวที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้

00-7  00-8  00-11

  00-10  00-9

งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวรินได้ถูกกำหนดไว้ให้เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือนครึ่ง เมื่อเสร็จแล้วคาดว่าสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 100 คน โดยจะเป็นนักเรียนปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเดิม 22 คน และนักเรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ประมาณ 45 คน รวมถึงคาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มใหม่ เป็นเด็กปฐมวัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนักมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 100 คน

ภาพสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าและเด็กนักเรียนที่จะไปร่วมศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

01  02  03

04  05  06

07  08  09

10  11  12

14  15  16

17  18  19

  21  22  23

24  25  26

27  28  29


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2015 เวลา 04:50 น.