• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • พันธกิจ

  • วิสัยทัศน์

  • คติพจน์

  • ผลงานที่ผ่านมา

 
- เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท
- มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้
- มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างเสร็จทันเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด
- รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำของบริษัทก่อสร้าง
- สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเซีย

“ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ”

 

คติพจน์ : ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

สรุปผลงาน Italian-Thai Development Plc. ที่ผ่านมา

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ << 

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล

ITD_OLD_bldg


              จากความสำเร็จในการได้รับสัมปทานการกู้เรือเดินทะเลในปี พ.ศ. 2497 ของ ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต (หุ้นส่วนชาวไทย) และมิสเตอร์ จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ (หุ้นส่วนวิศวกร ชาวอิตาลี) ได้ทำการกู้เรือจน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจุดนี้เองได้นำไปสู่การก่อตั้งเป็น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,335.81 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

              หลังจากเสียชีวิตของ มิสเตอร์ จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้ดำเนินการบริหารงาน ต่อโดยหุ้นส่วนคนไทยและสมาชิกครอบครัวกรรณสูต นักบริหารและวิศวกรที่ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปี พ.ศ.2540 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ประสบกับมรสุมทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ และสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าวในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 จากวิกฤตการณ์ ดังกล่าวทำให้บริษัทฯเริ่มมีรากฐาน ที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลประกอบการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546บริษัทฯ มีรายได้ เท่ากับ 18,330 ล้านบาท จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำใน การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอันดับหนึ่ง ใน ประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอด ช่วงปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับงานใหม่หลายโครงการ ซึ่งมีมูลค่างาน 7,896 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานในมือ ณ เวลานั้น ของบริษัทฯ มีมากกว่า 39,971 ล้านบาท

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ITD Stock

ITD Intranet and Web Mail