นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

   เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่าน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านขณะเข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้คืออะไร

   คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งๆ คุกกี้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆมา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้

   คุกกี้มีหลายประเภท อาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

   บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามจุดประสงค์ของการใช้งานได้ ดังต่อไปนี้

1 คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพในการใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงาน และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกมากขึ้น

2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถวัดผลการทำงานในเชิงสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้ บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของท่านได้