สนามบิน โกลกาตา (กัลกัตตา) อินเดีย

งานก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร สนามบินโกลกาตา (กัลกัตตา) อินเดีย พื้นที่ประมาณ 180,000 ตาราง เมตร อาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น , ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น, หลังคา Aluminium Sheet, Elevated Frontage road, ที่จอดรถใต้ดิน 1 ชั้น ระดับดิน 1 ชั้น, รวมงานระบบ

2551

เริ่มโครงการ

2554

จบโครงการ