เคเบิ้ลใต้น้ำระบบ 115 เควี ไปยังเกาะสมุย

งานสำรวจ ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบรวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) งานสายเคเบิ้ลใต้น้ำระบบ 115 เควี จำนวน 1 วงจร จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปยังบริเวณบ้านแม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร 2) งานสายเคเบิ้ลใต้ดินพร้อม Optical Fiber จากจุดรับไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม ถึงจุดลงเคเบิ้ลใต้น้ำ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด Cross Bonding ตามมาตรฐาน

2554

เริ่มโครงการ

2556

จบโครงการ