ก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า)

ก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ระยะทางรวม 3.450 กม.ก่อสร้างขยายถนน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง อุโมงค์สัตว์ป่าข้ามทางหลวง ขนาด 4 ช่องจราจร งานกำแพงกันดิน งาน Gabion งานท่อระบายน้ำ ราวกันอันตราย รั้ว กำแพงกันเสียง งานไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานระบบระบายอากาศ งานสีตีเส้นจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์
2558

เริ่มโครงการ

ปัจจุบัน

จบโครงการ