ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี -นครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี

งานโครงสร้าง : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง จำนวน 12 แห่ง งานทาง : ก่อสร้างและขยายผิว จราจร งานอื่นๆ : งานโครงสร้างเชิงลาดคอสะพาน ท่อเหลี่ยม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร และอื่นๆ

2559

เริ่มโครงการ

ปัจจุบัน

จบโครงการ