เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ KOL DAM

งานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ สูง 163 เมตร แบบเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว พร้อมโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านข้างเขื่อน มีกังหันที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าจำนวน 4 ตัว ซึ่งเรียกว่ากังหันฟรานซิสแบบแนวตั้ง โดยแต่ละตัว สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 200 เมกกะวัตต์ และส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญ เช่น อุโมงค์ผันน้ำ, ทางระบายน้ำล้น, เขื่อนกั้นน้ำชั่วคราว, บ่อดักตะกอน, อาคารรับน้ำ และ อุโมงค์ส่งน้ำ

2546

เริ่มโครงการ

2559

จบโครงการ