ทางด่วนดอนเมือง - รังสิต

ก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดี) – ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ระยะทาง 7.342 กิโลเมตร
2540

เริ่มโครงการ

2541

จบโครงการ