การก่อสร้างสะพาน RUPSA

งานก่อสร้างถนนบายพาสเมือง KHULNA CITY ยาว 10 KM.โดยประมาณเป็นถนน Asphaltic Concrete Pavement มีสะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำ RUPSA ยาว 1,360 ม. และสะพานเล็กๆ 2 แห่ง ยาว 90 ม. และ 30 ม.
2544

เริ่มโครงการ

2548

จบโครงการ