อาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งานก่อสร้างประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมแรงสูง 29 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 210,804 ตารางเมตร รวมถึงงานสถาปัตยกรรม ระบบเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระบบก๊าซทาง การแพทย์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

2552

เริ่มโครงการ

2556

จบโครงการ