ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล

งานก่อสร้างท่าเรือ และอาคาร 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 10,435 ตารางเมตร งานขุดเจาะ ปริมาตร 115,772 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมถนนทางเข้าและลานจอดรถในพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน และงานก่อสร้างสถานีพัฒนาทรัพยากรชายฝั่ง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 1,404 ตารางเมตร
2552

เริ่มโครงการ

2554

จบโครงการ