ท่าเทียบเรือ A3 แหลมฉบัง จ.ระยอง

ท่าเทียบเรือสำหรับเรือขนาดใหญ่ ความจุ 10,000 DWT ขุดลอกงานดิน, Container Yard, งานอาคาร พื้นที่ใช้สอย 80,500 ตารางเมตร และงานขุดเจาะ งานปรับสภาพที่ดิน ระบบระบายน้ำและงานระบบไฟฟ้า
2548

เริ่มโครงการ

2549

จบโครงการ