ท่าเทียบเรือสนับสนุนการปฎิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตเลียมในอ่าวไทย จ.สงขลา

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ L shape ขนาด 280 x 40 เมตร งานขุดเจาะ ขนาด 650,000 ลูกบาศก์เมตร กำแพงกัน ระยะทาง 858 เมตร อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร และลานจอดรถ พื้นที่ 18,161 ตารางเมตร
2546

เริ่มโครงการ

2547

จบโครงการ