รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ ถึง บางซื่อ สัญญา 6 งานวางราง กรุงเทพ

งาน Trackworks ช่วงสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูนเป็นระยะทางประมาณ 22.31 km.(Km.8+762 ถึง 31+076) และช่วงสถานีเตาปูนเชื่อมต่อกับโครงการส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินสถานีบางซื่อ ระยะทางประมาณ 1 km. (Km.31+197 ถึง 30+252) -งานจัดหาและติดตั้ง Third Rail -Trackworks ใน Depot และ Workshop ช่วงคลองบางไผ่ประมาณ 13 track-km
2555

เริ่มโครงการ

2559

จบโครงการ