โครงการรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน สัญญา C295

งานออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน จาก Kuei Jen ในมณฑล Tainan County ถึง Jen Wu in Kaohsiung ในมณฑล Kaohsiung รวมระยะทางทั้งหมด 27.3 กิโลเมตร
2544

เริ่มโครงการ

2547

จบโครงการ