วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร - รังสิต จ.ปทุมธานี

1.งานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด O 24 นิ้ว ระยะทางประมาณ 17,000 เมตร พร้อมระบบป้องกันสนิมท่อ 2.งานก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 สถานี 1) Navanakorn Gate Station 2) Block Valve Station 3) Receiving Station 4) Modify Rangsit M/R Station 3. งานติดตั้งระบบ Electrical, lnatrument, SCADA & RTU, Communication, CCTV
2553

เริ่มโครงการ

2555

จบโครงการ