โกโก้ เฟส 3 ระบบขนส่งถ่านหิน (โครงสร้างเหล็ก)

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ, ก่อสร้างฐานราก และฐานรองรับระบบ BELT CONVEYORงานระบบขนส่งถ่านหิน โดยใช้ BELT CONVEYOR, งานไฟฟ้า และงานระบายน้ำ
2542

เริ่มโครงการ

2545

จบโครงการ