ไบเทคบางนา เฟส 2 ส่วน Super Structure

งานก่อสร้างส่วนโครงสร้าง Exhibition Hall 4 ชั้น และส่วน Office Tower 30 ชั้น รวมพื้นที่ประมาณ 150,000 ตร.ม.

2558

เริ่มโครงการ

2559

จบโครงการ