บ้านทิวทะเล 2

งานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม สูง 15 ชั้น จำนวน 1 อาคาร , อาคารพักอาศัย สูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร , คลับเฮาส์ 1 อาคาร และอาคาร Lobby สูง 2 ชั้น 1 หลัง , อาคาร M&E สูง 2 ชั้น 1 หลัง

2557

เริ่มโครงการ

2558

จบโครงการ