แอปพลิเคชั่น ITD iNEX สำหรับ พนักงาน และการใช้งานภายใน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกพนักงาน และส่งเสริมการดำเนินงานภายในบริษัท โดยสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ข้อมูลบริษัท ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อฝ่ายต่างๆ สามารถติดตามประกาศและประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ITD iNEX is an intranet that has been developed and designed for internal use within Italian-Thai Development Public Company Limited only, and is specifically aimed at providing the Company’s employees with information about the Company and its employees. This mobile application is being brought in to support the Company’s internal operations and provide a reference for all employees. It allows users to access their personal information records as well as providing useful Company information including a directory of contacts and responsibilities, contact points for each of the Business Units, work sites and other departments, and the latest information on company news and announcements. This application will be made available to all staff.
 

Some screenshot