• ข้อมูลการเงิน

    ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

    ข้อมูลการเงิน (ย้อนหลัง 3 ปี)
  • รายงานประจำปี

    ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

    รายงานประจำปี 2559

หุ้น ITD

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้างานก่อสร้างสถานีวังบูรพา

27 มีนาคม, 2018


ความคืบหน้างานก่อสร้างสถานีวังบูรพา (สามยอด) ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2561 นี้ เป็นการออกแบบและก่อสร้างเชิงอนุรักษ์ ของสถานีรถไฟฟ้า ตามรูปแบบอาคารเก่าในแนวถนนเจริญกรุง ...

ITD และ Terratec เข้าตรวจความเรียบร้อยอุโมงค์หัวเจาะสายสีส้ม

14 มีนาคม, 2018

คมนาคมติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน

22 กุมภาพันธ์, 2018

รู้จักบริษัท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,337.92 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

คติพจน์

ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,335.81 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท


ศักยภาพ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หนองงูเห่าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก 25 กม. นับเป็นงานก่อสร้างท่าอากาศยานล่าสุด นับตั้งแต่บริษัทฯได้เคยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี และนับเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก

2544

เริ่มโครงการ

2549

จบโครงการ

หน่วยงานสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมทางธุรกิจ

อัตราแลกเปลี่ยน

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

สกุลเงินอัตราซื้อ
(ตั๋วเงิน)
อัตราขาย