• ข้อมูลการเงิน

    ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

    ข้อมูลการเงิน (ย้อนหลัง 3 ปี)
  • รายงานประจำปี

    ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

    รายงานประจำปี 2559

หุ้น ITD

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย โคลัมเบีย เยี่ยมชมบริษัทอิตาเลียนไทยฯ และฟังคำบรรยายสรุป

09 มกราคม, 2018


เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาการ ศาสตราจารย์ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษา การบริหารโครงการและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่มของ Ivy League) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศและต่างประเทศ ภาพรวมของบริษัท และมีการแลกเปลี่ยนความคิดในการบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้างในระหว่างการดำเนินก่อสร้างโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ มีทีมของนายช่างชัยพร ฤทธิ์เดช ...

ITD ร่วมในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

28 ธันวาคม, 2017

คณะรัฐมนตรี ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G ชุมชนดินแดง

20 ธันวาคม, 2017

รู้จักบริษัท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,337.92 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

คติพจน์

ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน2,500ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,335.81 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท


ศักยภาพ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หนองงูเห่าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก 25 กม. นับเป็นงานก่อสร้างท่าอากาศยานล่าสุด นับตั้งแต่บริษัทฯได้เคยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี และนับเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก

2544

เริ่มโครงการ

2549

จบโครงการ

หน่วยงานสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมทางธุรกิจ

อัตราแลกเปลี่ยน