ประวัติความเป็นมา

ในปี 2497

จากความสำเร็จในการได้รับสัมปทานการกู้เรือเดินทะเล

ในปี พ.ศ. 2497

ของ ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต (หุ้นส่วนชาวไทย) และมิสเตอร์ จิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ (หุ้นส่วนวิศวกร ชาวอิตาลี) ได้ทำการกู้เรือจน ประสบความสำเร็จ ซึ่งจุดนี้เองได้นำไปสู่การก่อตั้งเป็น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ไอทีดี ) ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2501 โดยเริ่มต้นทุนจดทะเบียนด้วยเงิน 2 ล้านบาท

ในปี 2537

บริษัทฯ ได้เข้า จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท และด้วยผลประกอบ การของ บริษัทฯ ที่เจริญเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,337.92 ล้านบาทและ มีทุนชำระแล้ว 5,279.84 ล้านบาท

ในปี 2540

บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ได้ประสบกับมรสุมทางเศรษฐกิจ

ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ และสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 จากวิกฤตการณ์ ดังกล่าวทำให้บริษัทฯเริ่มมีรากฐาน ที่แข็งแกร่งพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลประกอบการประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546

บริษัทฯ มีรายได้ เท่ากับ 18,330 ล้านบาท จนทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำใน การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอันดับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอด ช่วงปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับงานใหม่หลายโครงการ ซึ่งมีมูลค่างาน 7,896 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานในมือ ณ เวลานั้น ของบริษัทฯ มีมากกว่า 39,971 ล้านบาท


ในปี 2549

โครงการสำคัญที่เป็น ความภาคภูมิใจ ของบริษัทฯ

คือโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ซึ่งอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกประมาณ 25 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการอย่างต่อ เนื่องมาหลายปีและบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 9 สถานีและอาคารอำนวยความสะดวก (อาคารจอดรถ ) และ โครงการอื่น เช่น โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรของ การเคหะ แห่งชาติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหมาก และบ้านภาชี - ลพบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีย่อย ลาดพร้าว - วิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการสะพานพระราม 5 และโครงการรถไฟ ความเร็วสูงไต้หวัน ระยะทาง 27.3 ก.ม.

บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ประสบความสำเร็จ

ในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะทาง 23.5 ก.ม. โครงการรถไฟใต้ดิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น อีก 2 บริษัท จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ขึ้นมารับผิดชอบงานทางส่วนสายเหนือ ซึ่งเป็นงานครึ่งหนึ่งของโครงการ มีระยะทาง 10.50 ก.ม. ที่ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.7 ม. ระยะทาง 10.5 ก.ม.

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 9 สถานีและอาคารอำนวยความสะดวก (อาคารจอดรถ ) และ โครงการอื่น เช่น โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรของ การเคหะ แห่งชาติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหมาก และบ้านภาชี - ลพบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของสถานีย่อย ลาดพร้าว - วิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการสะพานพระราม 5 และโครงการรถไฟ ความเร็วสูงไต้หวัน ระยะทาง 27.3 ก.ม.


ด้วยความพร้อมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังได้ขยายงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ในประเทศ อินเดีย บังคลาเทศ กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ลาว มัลดีฟส์ สภาพพม่า ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนาม ออสเตรเลีย และฮ่องกง เป็นต้น

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของประเทศไทย

เป็นเวลานาน กว่า 50 ปี บริษัทอิตาเลียนไทยฯวันนี้มีความภาคภูมิใจเมื่อได้มองย้อนอดีตที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวหน้า และก้าวไกลต่อไปในอนาคตที่สดใส