• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
โครงสร้างเหล็ก PDF พิมพ์ อีเมล

8

 

งานโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา บริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ที่โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากกรุงเทพฯ ลงไปทางใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร แห่งที่สองตั้งอยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 110 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตรวมทั้งสองโรงงาน 30,000 ตันต่อปี โครงการงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีดังนี้

โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารสูง
โรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ำมัน
โรงไฟฟ้า
อาคารกีฬา
ทางยกระดับและสะพานเหล็ก
โครงสร้างเหล็กชั่วคราวสำหรับงานวิศวกรรมโยธา เช่น แบบหล่อ
โครงถักและคานขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายพื้นถนนหล่อสำเร็จ
ถังที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเคมี
ถังที่ใช้ในอุตสาหกรรมเบียร์และไวน์
โครงสร้างไฮดรอลิค เช่น ประตูน้ำ เหล็กบุผนังถังดักน้ำ ท่อดักตะกอน
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าใช้ที่ท่าเรือ
เหล็กกันกระแทกที่ท่าเรือ
โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็กของบริษัทฯ ยังให้บริการครอบคลุมตั้งแต่งานแบบ สั่งซื้อวัสดุ ไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการประกอบ การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทำสี และการติดตั้งที่หน้างาน โรงงานของเรามีวิศวกร 70 คน และช่างผู้ชำนาญงานกว่า 700 คน พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง เพื่อให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพ
    งานโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา บริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ที่โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก 2 แห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากกรุงเทพฯ ลงไปทางใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร แห่งที่สองตั้งอยู่ที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 110 กิโลเมตร มีกำลังการผลิตรวมทั้งสองโรงงาน 30,000 ตันต่อปี       โครงการงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีดังนี้
 • โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารสูง
 • โรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • โรงไฟฟ้า
 • อาคารกีฬา
 • ทางยกระดับและสะพานเหล็ก
 • โครงสร้างเหล็กชั่วคราวสำหรับงานวิศวกรรมโยธา เช่น แบบหล่อ 
 • โครงถักและคานขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายพื้นถนนหล่อสำเร็จ
 • ถังที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเคมี
 • ถังที่ใช้ในอุตสาหกรรมเบียร์และไวน์
 • โครงสร้างไฮดรอลิค เช่น ประตูน้ำ เหล็กบุผนังถังดักน้ำ ท่อดักตะกอน
 • เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • ปั้นจั่นยกตู้สินค้าใช้ที่ท่าเรือ
 • เหล็กกันกระแทกที่ท่าเรือ

    โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็กของบริษัทฯ ยังให้บริการครอบคลุมตั้งแต่งานแบบ สั่งซื้อวัสดุ ไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการประกอบ การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทำสี และการติดตั้งที่หน้างาน โรงงานของเรามีวิศวกร 70 คน และช่างผู้ชำนาญงานกว่า 700 คน พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง เพื่อให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพ

อาคาร ยิมเนเซียมสำหรับเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 (สิงหาคม 2539 – พฤษภาคม 2541)

อาคารยิมเนเซียม 7 หลัง สำหรับกีฬาบาสเกตบอล ปิงปอง ศิลปะการต่อสู้ แบดมินตัน เซปักตะกร้อ ฟันดาบและแฮนด์บอล มีพื้นที่รวม 64,000 ตารางเมตร และสามารถจุผู้ชมได้ถึง 35,000 คน

steel_01  steel_02

ประสบการณ์

• โครงสร้างเหล็กสำหรับบอยเลอร์ขนาด2x700 เมกะวัตต์ ของโรงไฟฟ้าราชบุรี ( 2541)

ผลิตและจัดส่งโครงสร้างเหล็ก ซึ่งประกอบด้วย Top Girders 4 ชั้น สำหรับรองรับโครงสร้างของบอยเลอร์ หนัก 6,000 ตัน ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 700 เมกะวัตต์ 2 ชุด ซึ่ง Top Girders แต่ละชิ้นมีน้ำหนัก 80 ตัน สูง 6 เมตร กว้าง 1.2 เมตร และยาว 20 เมตร

• งานโครงสร้าเหล็กสนามกีฬาเอเชียนเกมส์ (2540)

ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กน้ำหนัก 6,000 ตัน สำหรับสนามกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2541

• งานโครงสร้างเหล็กของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (2539-2541)

ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กน้ำหนัก 18,000 ตัน เพื่อทำหลังคา และบันไดของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

• งานโครงสร้างเหล็กโรงงานเหล็กรีดเย็นของไทยน๊อกซ์สตีล ระยะที่ 2 (ม.ค.2539 – ต.ค. 2540)

ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กน้ำหนัก 2,200 ตัน เพื่อขยายโรงงานเหล็กรีดเย็น

• งานโครงสร้างเหล็กสำหรับทางขึ้นลงทางด่วน (2539)

ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กน้ำหนัก 14,000 ตัน เพื่อปรับปรุงทางขึ้นลงทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (ก.ย. 2538 – ส.ค. 2540)

ประกอบโครงสร้างเหล็กของอาคารสูง 63 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 271,000 ตร.ม. โดยใช้เหล็กหนัก 25,500 ตัน

• งานโครงสร้างเหล็กโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13 (ม.ค.2537 – ก.ย. 2538)

ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับโรงบำบัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

• โรงงานสระบุรีซีเมนต์ (ต.ค. 2533 - เม.ย.2535)

ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กโรงงานน้ำหนัก 3,100 ตัน และโครงสร้างเหล็กน้ำหนัก 920 ตัน สำหรับ rotary kiln 

• งานโครงสร้างเหล็กโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 ( 2529 – 2535)

 • ผลิตและจัดส่งโครงสร้างเหล็กสำหรับ
 • ช่องระบายก๊าซและอากาศของบอยเลอร์ ใช้เหล็กหนัก 9,300 ตัน
 • ท่อน้ำเย็นหลัก ใช้เหล็กหนัก 1,400 ตัน
 • ระบบหล่อเย็น ใช้เหล็กหนัก 5,600 ตัน
 • โครงสร้างเหล็กสำหรับ turbine buildings ใช้เหล็กหนัก 17,600 ตัน

• สะพานพระรามเก้า (ต.ค. 2527 – ก.ค. 2530)

ผลิตและติดตั้งสะพานแขวนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งใช้เหล็กหนัก 18,000 ตัน