• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
เหมืองแร่และถ่านหิน PDF พิมพ์ อีเมล
mining

       บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในงานด้านเหมืองแร่ ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำเหมืองหินเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในงานก่อสร้างเขื่อนและได้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อจัดส่งหินแก่โรงโม่หินของบริษัทฯและนำผลผลิตที่ได้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยบริษัทฯต่อไป
 
      ในปี พ.ศ. 2541 ทางบริษัทฯได้ขยายงานด้านเหมืองแร่โดยได้รับสัปทานการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ และด้วยการบริหารงานและปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯกำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะรับดำเนินการในเหมืองแร่อื่นๆภายในประเทศ สหภาพเมียนมาร์ในอนาคต

      ในปี พ.ศ. 2543 ทางบริษัทฯได้เซ็นสัญญาโครงการขุดขนดินและถ่านหินลิกไนต์ สัญญา 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีปริมาณถ่านหินลิกไนต์ที่ต้องขุดขนตลอดสัญญาทั้งหมด 38 ล้านเมตริกตัน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังได้ขยายงานด้านเหมืองแร่ไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับงานเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ณ เมือง ซามารินดา บนเกาะกาลิมันตัน

      ที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้ดำเนินงานด้านเหมืองแร่ด้วยมาตรฐานการทำงานระดับสูง และในอนาคตทางบริษัทฯมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเหมืองแร่ที่สำคัญทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว เป็นต้น

โครงการเหมืองแม่เมาะสัญญา 5 (จ.ลำปาง) (ตุลาคม 2543 - กันยายน 2552)
ดำเนินการ เหมืองถ่านหินลิกไนต์แบบเหมืองเปิด โดยมีขอบเขตของงานได้แก่ ขุดและขนดิน ประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุดถ่านหินลิกไนต์ ประมาณ 38 ล้านเมตริกตัน และขนถ่านหินในส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการ ประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้ระบบสายพานลำเลียง

mining_01  mining_02