• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
งานก่อสร้างทางทะเล PDF พิมพ์ อีเมล
บริษัทอิตาเลียนไทยฯมีประสบการณ์ ความสามารถ และอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างทางทะเล อาทิ เช่น ขุดลอกร่องน้ำและแอ่งเดินเรือในแม่น้ำ และในท่าเรือเดินสมุทร
การบำรุงรักษาร่องน้ำและการขุดลอก ตะกอน
การถมที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรม
ท่าเรือขนถ่าย ถ่านหิน และ ปิโตรเลียม
การพัฒนาท่าเรือ
พื้นที่ขนถ่ายสินค้าประจำท่าเรือ อาคาร โกดังเก็บของ ทางรถไฟ ถนน และสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่างๆ
เขื่อนกันคลื่นซึ่งก่อสร้างจาก หินเทียม หินธรรมชาติ และ เขื่อนหินกันดิน
การป้องกันการกัดเซาะ บริเวณชายฝั่งและการวางหมอนทำจากแผ่นใยสังเคราะห์
ท่อระบายน้ำเสียลงสู่ทะเล
บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาไทยที่มีอุปกรณ์ก่อสร้างงานโยธาและงานโครงสร้างทางทะเลมากที่สุด สำหรับใช้ในโครงการต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถให้บริการงานทางทะเลหลายประเภท ตั้งแต่ งานสำรวจเจาะดินในทะเล และการสำรวจสิ่งแวดล้อม จนถึงงานตอกเข็ม สำหรับงานโครงสร้างในทะเล ด้วยอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เรือยกของหนัก เรือลากจูง เรือตอกเข็มและเรือทำงาน เป็นต้น
ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำงานโครงการต่างๆ และทำงานบริการทางทะเล ด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้ผลตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาทางทะเลที่มีความสามารถรอบด้านรายหนึ่งในประเทศไทย โดยให้บริการครบวงจร ที่เริ่มต้นจากการออกแบบเบื้องต้น การสำรวจเพื่อทำแผนงานด้านวิศวกรรม การออกแบบรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างและ การร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรของรัฐบาลที่รับผิดชอบในเรื่องการออกใบอนุญาต

r8

      บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาไทยที่มีอุปกรณ์ก่อสร้างงานโยธาและงานโครงสร้างทางทะเลมากที่สุด สำหรับใช้ในโครงการต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถให้บริการงานทางทะเลหลายประเภท ตั้งแต่ งานสำรวจเจาะดินในทะเล และการสำรวจสิ่งแวดล้อม จนถึงงานตอกเข็ม สำหรับงานโครงสร้างในทะเล ด้วยอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เรือยกของหนัก เรือลากจูง เรือตอกเข็มและเรือทำงาน เป็นต้น

     บริษัทอิตาเลียนไทยฯมีประสบการณ์ ความสามารถ และอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างทางทะเล อาทิ 

 • ขุดลอกร่องน้ำและแอ่งเดินเรือในแม่น้ำ และในท่าเรือเดินสมุทร
 • การบำรุงรักษาร่องน้ำและการขุดลอก ตะกอน 
 • การถมที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรม
 • ท่าเรือขนถ่าย ถ่านหิน และ ปิโตรเลียม 
 • การพัฒนาท่าเรือ 
 • พื้นที่ขนถ่ายสินค้าประจำท่าเรือ อาคาร โกดังเก็บของ ทางรถไฟ ถนน และสิ่ง อำนวยความสะดวก ต่างๆ
 • เขื่อนกันคลื่นซึ่งก่อสร้างจาก หินเทียม หินธรรมชาติ และ เขื่อนหินกันดิน
 • การป้องกันการกัดเซาะ บริเวณชายฝั่งและการวางหมอนทำจากแผ่นใยสังเคราะห์ 
 • ท่อระบายน้ำเสียลงสู่ทะเล

    ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำงานโครงการต่างๆ และทำงานบริการทางทะเล ด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้ผลตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาทางทะเลที่มีความสามารถรอบด้านรายหนึ่งในประเทศไทย โดยให้บริการครบวงจร ที่เริ่มต้นจากการออกแบบเบื้องต้น การสำรวจเพื่อทำแผนงานด้านวิศวกรรม การออกแบบรายละเอียด การจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างและ การร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรของรัฐบาลที่รับผิดชอบในเรื่องการออกใบอนุญาต

โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 2 (จ.ระยอง) ( พฤษภาคม 2540 – เมษายน 2542 ) 

ก่อสร้างเขื่อนหินกันดิน มีความยาว 6,300 เมตร รวมทั้ง การขุดลอกและถมที่ ปริมาณ 7.27 ล้านลูกบาศก์เมตร 

marin_01    

ท่าเทียบเรือนานาชาติแหลมฉะบัง บี 5 (จ.ชลบุรี) ( กันยายน 2539 – มกราคม 2541 ) 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง 813 มิลลิเมตร พร้อมด้วยระบบกันกระแทกจากเรือที่มาเทียบท่าจำนวน 30 ชุด การถมที่ ปริมาณ 21,500 ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างกำแพงกันดิน 

marin_02

โครงการป้องกันน้ำท่วม คลองบางกอกน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา (กทม.) ( กันยายน 2542 – สิงหาคม 2545 ) 

ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมตลิ่ง ยาว 8,200 เมตร รวมทั้งสถานีสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำท่วม

marin_03