• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
การทำงานอย่างต่อเนื่องจำนวน 20,000,000 ชั่วโมง-คน ในโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันคาลเท็กซ์โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ไม่เสียเวลาหรือหยุดทำงาน ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่งเสร็จเช่น โครงการบำบัดน้ำเสียสมุทรปราการ โครงการสถานีระบายน้ำสนามชัย และโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางของสนามบินสุวรรณภูมิ และงานที่กำลังก่อสร้างอยู่คือ โครงการก่อสร้างอาคาร NPCX โพลีเอทเทิลลีน และโรงแยกแก๊สแห่งที่ 5              บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยที่มีทรัพยากรเพียบพร้อม และมีความชำนาญโดยเฉพาะด้านงานโยธาและด้านงานโครงสร้าง ด้านการติดตั้งเครื่องจักรกล และด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทุกชนิด อาทิ :
โรงกลั่นน้ำมันปิโตเลียม
โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและติดตั้งถังน้ำมันขนาดใหญ่
กิจการด้านนิคมอุตสาหกรรม
โรงผลิตน้ำประปา
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์
โรงงานรีดเหล็กและผลิตเหล็ก
โรงงานผลิตรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค
โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน ถ่านหิน, น้ำมัน, แก๊ส, ถ่านลิกไนต์และน้ำ
บริษัทฯ รับทำงานโครงการเหล่านี้ด้วยระบบเทอร์นคีย์ หรือรับออกแบบ และก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่น หรือเป็นผู้รับเหมาช่วง โดยร่วมกับผู้ออกแบบงานระบบชั้นนำของโลก
การก่อสร้างอย่างมีระบบและมีความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้าง และมีระบบการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพ ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

DSC_7284

        การทำงานอย่างต่อเนื่องจำนวน 20,000,000 ชั่วโมง-คน ในโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันคาลเท็กซ์โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ไม่เสียเวลาหรือหยุดทำงาน ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการใกล้เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่งเสร็จเช่น โครงการบำบัดน้ำเสียสมุทรปราการ โครงการสถานีระบายน้ำสนามชัย และโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลางของสนามบินสุวรรณภูมิ และงานที่กำลังก่อสร้างอยู่คือ โครงการก่อสร้างอาคาร NPCX โพลีเอทเทิลลีน และโรงแยกแก๊สแห่งที่ 5          

       บริษัทฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยที่มีทรัพยากรเพียบพร้อม และมีความชำนาญโดยเฉพาะด้านงานโยธาและด้านงานโครงสร้าง ด้านการติดตั้งเครื่องจักรกล และด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทุกชนิด อาทิ 

  • โรงกลั่นน้ำมันปิโตเลียม
  • โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและติดตั้งถังน้ำมันขนาดใหญ่
  • กิจการด้านนิคมอุตสาหกรรม
  • โรงผลิตน้ำประปา
  • โรงงานผลิตปูนซีเมนต์
  • โรงงานรีดเหล็กและผลิตเหล็ก
  • โรงงานผลิตรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค
  • โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน ถ่านหิน, น้ำมัน, แก๊ส, ถ่านลิกไนต์และน้ำ

       บริษัทฯ รับทำงานโครงการเหล่านี้ด้วยระบบเทอร์นคีย์ หรือรับออกแบบ และก่อสร้างร่วมกับบริษัทอื่น หรือเป็นผู้รับเหมาช่วง โดยร่วมกับผู้ออกแบบงานระบบชั้นนำของโลก

       การก่อสร้างอย่างมีระบบและมีความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้าง และมีระบบการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพ ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดิบ (ฝั่งตะวันตก) ระยะที่ 2 (แม่น้ำแม่กลอง-แม่น้ำท่าจีน) จ. กาญจนบุรี (พ.ย. 2542 - ก.พ. 2545)

งานก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเป็นระยะทางยาว 34.5 กม.

indus_01

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดิบ (ฝั่งตะวันตก) ระยะที่ 2 (แม่น้ำแม่กลอง-แม่น้ำท่าจีน) บางเลน (ต.ค. 2542 - ก.ค. 2545)

งานก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตเป็นระยะทางยาว 37.1 กม. และสะพานข้ามคลอง 9 แห่ง พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.66 ม. ความยาวของอุโมงค์ส่งน้ำ 204 ม.

indus_02

โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียส่วนที่ 4 ของ กทม. (ธ.ค. 2544 - ธ.ค. 2547) 

งานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ด้วยกำลังการบำบัดน้ำเสียวันละ 750,000 ลบ.ม. รวมทั้งตึกบำบัด SBR ขนาด 4 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 18,900 ตร.ม. 

indus_03

 

ประสบการณ์

• งานโครงสร้างเหล็กของโรงทำสีรถ GM – OPEL (ม.ค. 2540 – ก.ค. 2541) 

งานผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็กของโรงทำสีรถยนต์ ซึ่งต้องใช้เหล็ก 3,500 ตัน

• โรงงานไทยน๊อกซ์ ระยะที่ 2 (ม.ค. 2539 – ต.ค. 2541) 

ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของโรงงานเหล็กรีดเย็น ซึ่งต้องใช้เหล็ก 2,200 ตัน 

• โครงการอมตะซิตี้ (ระยอง) (เม.ย. 2539 – ส.ค. 2542) 

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน และระบบระบายน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

• นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ระยะที่ 3 (มิ.ย. 2538- ส.ค. 2539) 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วางท่อพีวีซี และพีอี

• นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว (มิ.ย. 2538 - ส.ค. 2539) 

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนน และระบบระบายน้ำ ของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

• โรงไฟฟ้าหนองจอกและไทรน้อย ( ก.ค. 2537 - ส.ค. 2538) 

ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก sanitary work และ plumbing work

• โรงกลั่นน้ำมันสตาร์ ปิโตรเลี่ยม ( ต.ค. 2537 – เม.ย. 2539) 

ก่อสร้าง steel pipe racks และวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 นิ้ว และ 36 นิ้ว ยาว 2,000 ม. โดยใช้เหล็ก 4,000 ตัน 

• โรงเผาขยะที่ภูเก็ต ( พ.ย. 2537 – ก.พ. 2540) 

ก่อสร้างโรงงานเผาขยะขนาดความจุ 250 ตัน อาคารคอนกรีต บ่อฝังกลบขี้เถ้าหยาบ พร้อมระบบกันซึมและอาคารตาชั่ง ถนน ท่อระบายน้ำ 

• ท่าเทียบเรือโรงงานน้ำตาลมิตรผล ( มี.ค. 2536 - พ.ค. 2537) 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือโรงงานน้ำตาลมิตรผล ยาว 350 ม. เพื่อรองรับเรือบรรทุกขนาดระวาง 40 , 000 ตัน

• โรงกลั่นระยอง (ส.ค. 2536 – ก.ย. 2537) 

ก่อสร้างอาคารชั่วคราว และคลังสินค้า ของโครงการโรงกลั่นระยอง

• โรงกรองน้ำประปามหาสวัสดิ์ ระยะที่ 1 (ก.ย. 2536 – ก.ย. 2539) 

ก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาขนาด 1.2 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

• โรงงานเหล็กรีดร้อนของกลุ่มบริษัทสหวิริยา ( เม.ย. 2535 - ธ.ค. 2536) 

งานโยธาสำหรับก่อสร้างโรงเหล็กรีดร้อนแห่งแรกของประเทศไทย

• โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมระยอง (ก.ค. 2534 – ต.ค. 2537) 

ก่อสร้างโครงสร้างของโรงไฟฟ้าขนาด 210 เมกาวัตต์

• นิคมอุตสาหกรรมมาบตราพุด ระยะที่ 2 (พ.ย. 2533 - ส.ค. 2535) 

ปรับพื้นที่ขนาด 550 เฮกต้าร์ , สร้างถนนคอนกรีตและยางมะตอยระยะทาง 15.5 กม และท่อระบายน้ำเสียระยะทาง 7.5 กม.

• โรงงานหลอดภาพโทรทัศน์สี ( มิ.ย. 2531 - พ.ย. 2533) 

ก่อสร้างโรงงานผลิตหลอดภาพโทรทัศน์สี ซึ่งใช้เหล็กหนัก 1 , 400 ตัน 

• นิคมอุตสาหกรรมมาบตราพุด ระยะที่ 1 ( ต.ค. 2530 - มิ.ย. 2533) 

งานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ขนาดประมาณ 138 เฮกตาร์ส อาคารสำนักงาน ที่พัก และโรงงาน ไฟถนน ระบบกรองน้ำและวางท่อยาว 7 กม. ระบบบำบัดน้ำเสียและวางท่อยาว 10 กม. รวมทั้งก่อสร้างรั้วและงานจัดภูมิทัศน์ 

• งานโครงสร้างเหล็กโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 (2529 – 2535) 

ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยใช้เหล็ก 33,900 ตัน 

• ขยายโรงกลั่นไทยออย ระยะที่ 2 ( ก.ค. 2529 - ก.ย. 2531) 

งานปรับพื้นดินโดยเป็นการขุดและถมปริมาตร 550,000 ลบ.ม. และก่อสร้างหอควบคุมสูง 140 ม. โดยใช้คอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ม. ท่าเรือ และวางท่อลำเลียงใต้ทะเลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ความยาว 2.2 กม. 

• โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบรูไน ( พ.ย. 2529 - ธ.ค. 2529) 

สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และอาคารที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ ธ.ค. (2525 - เม.ย. 2527) 

ก่อสร้างโครงสร้างสำรองส่วนขยายของโรงไฟฟ้า หน่วยที่ 4, 5 .

• โรงไฟฟ้าขนอม , ระยะที่ 1 (2522 – 2524) 

งานปรับพื้นดินสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 75 มก.วัตต์ โดยเป็นงานขุด และถม ปริมาตร 500,000 ลบ.ม.

• โครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหม่ 5 เมือง (2522 – 2524) 

งานดินปรับปรุงพื้นที่ , ระบบระบายน้ำ , ระบบจ่ายน้ำ , ระบบรวบรวมน้ำเสีย และสร้างถนนสำหรับเมืองใหม่

• โรงกรองน้ำบางเขน (ต.ค. 2518 - พ.ย. 2522) 

ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ซึ่งประกอบด้วย อาคารรับน้ำดิบ บ่อเติมอากาศ ถังตกตะกอน บ่อเติมสารเคมี พร้อมระบบสูบน้ำในโรงงาน 

• โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (2513 – 2517) 

ประกอบโครงสร้างเหล็กและบอยเลอร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำขนาด 300 มก.วัตต์