• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
วัตถุประสงค์ และ กิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

 • มุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้รับเหมาระดับแนวหน้าในงานโยธาและงานก่อสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
 • จัดหามาตรการด้านความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 • สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
bkk203 31012007(094) bts_sukumvit

 

กิจกรรม

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนั้นจำเป็นต้องอาศัย พนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง และงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ มีพนักงานและคนงานที่มีทักษะมากกว่า 15,858 คน เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพมากถึง 1,024 คน (เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2546) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนกฝึกอบรมที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและทักษะในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจหลักของ บริษัทฯ แบ่งเป็นสายงานได้ดังนี้ :

 • งานก่อสร้างท่าอากาศยาน
 • งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม 
 • งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์
 • งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน
 • งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน
 • งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง 
 • งานด้านระบบขนส่งมวลชน
 • งานด้านโครงสร้างเหล็ก
 • งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม
bkk-285 IMG_7989_resize r8

บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร โดยจัดตั้งสายงานขึ้นมาสนับสนุนการก่อสร้าง ของบริษัท อาทิ

 • โครงสร้างเหล็ก และงานไฟฟ้า 
 • การหล่อชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จชนิดอัดแรง 
 • งานตัดและขัดหินแกรนิตและหินอ่อน 
 • การผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้ว 
 • การก่อสร้างโรงงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วมหลายบริษัท ฯเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด ภายใต้ชื่ออิตาเลียนไทยกรุ๊ป อาทิ : 

 • บจก. เอเชีย สติล คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออกและซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 • บจก. เอทีโอ เอเชีย เทิร์นเอ้าท์ส ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายประแจสับรางรถไฟ 
 • บมจ. จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ประกอบธุรกิจผลิตสายส่งและสายเคเบิ้ลสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม 
 • บจ. อิตัลไทยเทรวี ประกอบธุรกิจ ให้บริการงานเสาเข็มและฐานราก 
 • บจก. สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และอิฐ
 • บจก. สยามแปซิฟิค อิเลคทริค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายลวดอาบน้ำยา ลวดพันมอเตอร์และ สายเคเบิ้ล
 • บจก. สยามสติล ซินดิเกต ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กในงานก่อสร้าง
 • บจก. โตโยไทย คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

            นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเครื่องมือและเครื่องจักรที่หลากหลายสำหรับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือยกของหนัก เรือตอกเข็ม สำหรับงานก่อสร้างทางทะเล ไปจนถึงเครยื่องมือยกชิ้นส่วนก่อสร้าง ปั้นจั่นยกของสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ตลอดจนเครื่องมือเฉพาะงานอื่น ๆ อีกหลายประเภท ซึ่งเครื่องมือและเครื่องจักรส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริษัทฯ ยังได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ และบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

             ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 45 ปี มีผลงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จกว่า 1,300 โครงการ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทยฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่น 

 
รายงานประจำปี 2559
AR-16
รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558
AR-15-TH
รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557
AR-2014-T
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
2012
รายงานประจำปี 2555