• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
รางวัลและความภาคภูมิใจ PDF พิมพ์ อีเมล

ครุฑพ่าห์

ครุฑพ่าห์ เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสำคัญที่ออกให้แก่นิติบุคคลที่ทำชื่อเสียงและทำให้ประเทศได้เจริญพัฒนา และจะต้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับพระบรมราชานุญาติให้เป็นบริษัทฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดการและเป็นผู้นำทางการก่อสร้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯเป็นบริษัทผู้รับเหมาเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับพระราชทานครุฑพ่าห์

บริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้างของไทยบริษัทฯ เดียว ที่ได้รับเกียรติจาก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตะวันตก (IFAWPCA) ในปี พ.ศ. 2525 ให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการสร้างเขื่อนเขาแหลมซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่และเป็นโครงการที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

awards_01     awards_02

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตะวันตก (IFAWPCA)

นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติคัดเลือกจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิคตะวันตก ให้ดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมในวาระปี พ.ศ.2546-พ.ศ. 2548


ภารกิจและวัตถุประสงค์ของIFAWPCA คือ:

 

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับนานาชาติของบริษัทผู้รับเหมาในภูมิภาคอาเชียนและแปซิฟิคตะวันตก
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง
  • การพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลและผู้รับเหมาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกัน
  • สร้างความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกในการส่งเสริมและผลักดันให้งานโยธาและโครงการก่อสร้างต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดไว้

awards_03  awards_06  awards_07

ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีแผนกฝึกอบรมภายในที่มีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่รักษาระดับทักษะในงานก่อสร้างชั้นสูงและระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งคลอบคลุมไปทั้งบริษัท หลักสูตรของการฝึกอบรมได้รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เทียบเท่ากับหลักสูตรทั่วๆไปในด้านงานก่อสร้างและงานบริหาร การจัดอบรมในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยในส่วนของสำนักงานใหญ่ได้จัดทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอเทียบเท่ากับระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ

โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ หลายโครงการได้รับรางวัลทางด้านความปลอดภัย อาทิ โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันคาร์ลเท็กซ์และ โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จ.ระยอง คือทั้ง 2 โครงการนี้ไม่มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นตลอดชั่วโมงการทำงานของคนงานทั้งหมด 20,000,000 ชั่วโมง และ 5,000,000 ชั่วโมง ตามลำดับ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับผลงานและโครงการที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยได้นำระบบคุณภาพมาตรฐานการจัดการ ISO 9000 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเริ่มที่ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย อ.วิหารแดง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ISO 9002 ในปี พ.ศ.2540 และ ในปี พ.ศ. 2541 โรงงานประกอบโครงเหล็ก จ. สมุทรปราการได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ISO 9002 และ หลังจากนั้นไม่นาน บริษัทฯ ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานล่าสุด ISO 9001 : 2000 ในปี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้กระบวนการผลิตทั้งหมดของศูนย์อุตสาหกรรมฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 เพื่อรองรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯได้ใช้วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานนอกจากจะช่วยพัฒนาการดำเนินการภายในแล้วยังช่วยให้บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับสากล

awards_04 awards_05

 
รายงานประจำปี 2559
AR-16
รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558
AR-15-TH
รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557
AR-2014-T
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
2012
รายงานประจำปี 2555