• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

พันธกิจ

 
- เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท
- มีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใช้เทคนิคชั้นสูงโดยการประมูลงานในราคาที่สามารถแข่งขันได้
- มีความรับผิดชอบในงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และก่อสร้างเสร็จทันเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด
- รักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำของบริษัทก่อสร้าง
- สร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- ใช้ศักยภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเซีย

วิสัยทัศน์


“ มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ”

คติพจน์

 

คติพจน์ : ยึดมั่นในสัญญา สร้างความไว้วางใจ ใส่ใจคุณภาพ

ผลงานที่ผ่านมา

สรุปผลงาน Italian-Thai Development Plc. ที่ผ่านมา

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ << 

รางวัลและความภาคภูมิใจ PDF พิมพ์ อีเมล

ครุฑพ่าห์

ครุฑพ่าห์ เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสำคัญที่ออกให้แก่นิติบุคคลที่ทำชื่อเสียงและทำให้ประเทศได้เจริญพัฒนา และจะต้องได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับพระบรมราชานุญาติให้เป็นบริษัทฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นบริษัทฯ มีความสามารถในการจัดการและเป็นผู้นำทางการก่อสร้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯเป็นบริษัทผู้รับเหมาเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ได้รับพระราชทานครุฑพ่าห์

บริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้างของไทยบริษัทฯ เดียว ที่ได้รับเกียรติจาก สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตะวันตก (IFAWPCA) ในปี พ.ศ. 2525 ให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการสร้างเขื่อนเขาแหลมซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่และเป็นโครงการที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

awards_01     awards_02

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิกตะวันตก (IFAWPCA)

นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติคัดเลือกจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิคตะวันตก ให้ดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมในวาระปี พ.ศ.2546-พ.ศ. 2548

อ่านเพิ่มเติม...
 


บริษัท / Link ที่เกี่ยวข้องpartner6รายงานประจำปี 2559
AR-16
รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558
AR-15-TH
รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557
AR-2014-T
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
2012
รายงานประจำปี 2555